Du är här

2017-10-02

Mandalay Resources Corporation: Mandalay Resources Corporations Cerro Bayo-gruva (Chile) övergår till skötsel och underhåll

TORONTO, 2 october 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation
("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX:MND), meddelade idag att deras verksamhet
vid Cerro Bayo från och med idag övergår till statusen skötsel och underhåll.
Gruvdriften har varit avbruten där sedan översvämningen av Delia NW-gruvan
den 9 juni 2017.

I samband med övergången till skötsel och underhåll kommer arbetsstyrkan att
minskas betydligt för att bevara Bolagets finansiella förmåga att investera i
omstartsoperationer när man har övertygat sig om att dessa kan ske på ett
säkert sätt och alla tillstånd har erhållits.

Den personal som fortsätter kommer att ha följande arbetsuppgifter:

* löpande skötsel och underhåll av gruvan, anläggningen och infrastrukturen
för omstart med kort varsel och till låg kostnad,
* stödja tredje partsutredningen och riskbedömningen om ett säkert
återupptagande av gruvdriften under jord i Laguna Verde-området, där mer än
70 procent av de nuvarande reserverna finns,
* erhålla alla nödvändiga tillstånd för brytning av de nuvarande reserverna,
och
* borra de högst prioriterade prospekteringsmålen för ytterligare reserver.

Den tekniska utredningen och riskbedömningen till stöd för en säker framtida
gruvdrift i Laguna Verde-området kommer att vara slutförda under det fjärde
kvartalet 2017. Dessa studier är nödvändiga för att försäkra Mandalay, dess
anställda och de chilenska tillsynsmyndigheterna om att Bolaget kan bedriva
verksamheten säkert runt Laguna Verde.

Mark Sander, President och CEO för Mandalay Resources, sade: "Bolaget vill
uttrycka sin tacksamhet mot medarbetare, leverantörer och chilenska
myndigheter för deras stöd sedan översvämningen.

Vi är fast beslutna att genomföra en säker gruvdrift vid Cerro Bayo och att
leverera det värde denna verksamhet kan skapa för medarbetare genom
välbetalda arbeten, för samhället genom köp av varor och tjänster från lokala
företag, för lokala samt nationella chilenska myndigheterna genom
skatteintäkter på framtida verksamhet och för våra aktieägare. Samtidigt som
vi beklagar den inverkan som denna situation har på våra medarbetare och
samhället, måste vi vidta åtgärder nu, för att kunna leverera detta framtida
värde och säkerställa att vi har den finansiella förmågan att investera i
omstarten när alla tillstånd finns på plats."

Mark Sander sade avslutningsvis: "Vi ser fram emot att samarbeta med olika
chilenska myndigheter för att snabbt få alla tillstånd för gruvans resterande
livslängd på plats med införlivande av rekommendationerna i de tekniska
studierna."

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag som arbetar med naturresurser och
bedriver verksamheter i Australien, Chile och Sverige samt ett
utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget är fokuserat på en förvärvsstrategi och
att skapa nödvändig volym genom att lägga till projekt som är i ett långt
utvecklat skede eller redan i produktion inom guld, koppar, silver och
antimon i Australien, Amerika och Europa för att skapa kortsiktigt kassaflöde
och värde för aktieägare.

Framåtsyftande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller
"framåtsyftande uttalanden
"med den betydelse som återfinns i gällande värdepapperslagar. Läsare varnas
att inte lägga för stor vikt vid eller ha tillit till framåtsyftande
uttalanden. Faktisk utveckling och resultat kan skilja sig avsevärt från de
bedömningar som görs i dessa uttalanden, vilket bland annat kan bero på
förändrade råvarupriser och allmänna ekonomiska och marknadsförhållanden.
Faktorerna som nämns ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista
över de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare
risker, som kan leda till att den faktiska utvecklingen och resultatet
skiljer sig från de bedömningar som görs i framåtsyftande uttalanden i detta
nyhetsmeddelande, återfinns under rubriken
"Risk Factors
"i Mandalays årsredovisning från den 31 mars 2017, som finns tillgänglig på
Mandalays profil på www.sedar.com. Även om Mandalay har strävat efter att
identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder,
händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från dem som beskrivs i
framåtsyftande uttalanden, kan det finnas andra faktorer som leder till att
åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, uppskattat eller
avsett. Det finns ingen garanti för att framåtsyftande uttalanden kommer att
infrias, då faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig betydligt
från dem som förutses i dessa uttalanden. Därför bör läsare inte lägga för
stor vikt vid eller ha tillit till framåtsyftande uttalanden.

För mer information:

Mark Sander
President och Chief Executive Officer

Greg DiTomaso
Director of Investor Relations

Kontakt: +1.647.260.1566

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Mandalay Resources Corporation via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.