Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-11

Mangold Insight: Parans Solar Lighting - Slut på ökenvandringen

PARANS SOLAR LIGHTING - SLUT PÅ ÖKENVANDRINGEN

Mangold tar upp bolagsbevakning på Parans Solar Lighting.

Mangold tar upp Parans till bolagsbevakning. Risken i Parans anser vi är hög då försäljningen av bolagets system med solljus via fiberoptisk kabel ännu inte tagit fart. Bolagets produkt, SP4-systemet, har förbättrats och en ny generation står klar för lansering i större skala. Det är vår bedömning att Parans nu gått in i en kommersialiseringsfas då bolagets orderbok ökat kraftigt under det fjärde kvartalet 2018.

Färdiga system har nu börjat säljas och vi räknar med att det under 2019 kommer att säljas drygt 60 system av olika SP4-modeller. För 2019 räknar vi med 13,8 miljoner kronor i omsättning. Därefter väntas en tillväxttakt på över 100 procent i snitt under kommande år. Enligt våra prognoser kan Parans generera ett positivt kassaflöde 2021 och även då och visa ett positivt resultat före skatt.

Vi har i vår värdering av aktien valt att använda oss av en DCF-modell. I vårt basscenario får vi ett fundamentalt värde på 3,34 kr per aktie. Det medför en uppsida på drygt 100 procent från nuvarande kursnivå på 1,60 kronor. För att detta ska materialiseras krävs att försäljningen tar fart och bolagets produkt SP4, får ett bättre mottagande bland kunderna än tidigare generationer.

måndag 11 mars

Kontakt
Chef Mangold Insight:
Jan Glevén
jan.gleven@mangold.se mailto:jan.gleven@mangold.se
+ 46 (0) 8 5277 5022

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mangold Insight Analys Parans Solar Lighting 2019-03-11.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25420

Om Mangold Insight
Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med kvartalsvis uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer
Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.
Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.
Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.