Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-17

Marginalen Bank: Marginalen Bank ökar resultatet andra kvartalet 2018

Marginalen Bank har idag publicerat delårsrapport för det andra
kvartalet 2018. Rörelseresultatet i bankkoncernen för perioden
uppgick till 104 mkr (42 mkr, Kv1 2018). Resultatförbättringen beror
framförallt på ett fortsatt starkt kassaflöde från förvärvade
förfallna kreditportföljer vilket påverkade värderingen av dessa
tillgångar positivt. Utlåningen växer stabilt och ökade till 16,564
mdr (16,096 mdr, Kv1 2018).

- Jag är mycket nöjd över utvecklingen. Resultatet stiger som en
följd av ett förbättrat kassaflöde vilket påverkat resultatet i
positiv riktning. Vi ser även hur utlåningen ökar samtidigt som vi
håller i kostnaderna trots stora investeringar i digitalisering.
Under kvartalet inleddes flera nya samarbeten, bland annat inom
företagsbanken, som vi kommer att få se effekt av framöver, säger Ewa
Glennow, vd på Marginalen Bank.

Sammanfattning andra kvartalet 2018 jämfört med första kvartalet 2018
i bankkoncernen

· Rörelseresultatet för perioden ökade till 104,4 mkr (41,5)
· Periodens totalresultat efter skatt ökade till 77,5 mkr (38,4)
· K/I-talet uppgick till 47,5% (61,7)
· Utlåningen till allmänheten uppgick till 16 563,8 mkr (16 095,8)
· Avkastningen på eget kapital uppgick till 19,1% (7,8)
· Räntenettot var i linje med föregående kvartal 125,6 mkr (125,1)
· Kreditförlustnivån uppgick till 0,9% (0,9)

Den fullständiga rapporten finns på www.marginalen.se

Om Marginalen Bank
Marginalen Bank Bankaktiebolag erbjuder privatpersoner och företag
enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och
försäkring. I Marginalen ingår även Marginalen Core, som erbjuder
företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso,
Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank är moderbolag i en
koncern som bildades i samband med att dotterbolagen Sergel Finans
AB, Sergel Finans Oy samt Sergel Finans AS förvärvades från Telia
Company i juni 2017. Dotterbolagen äger och förvärvar
kreditportföljer i respektive land. Marginalen Bank-koncernen har
cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och
Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB, är
certifierat enligt ISO 9001:2015 och står under Finansinspektionens
tillsyn. Samtliga konton omfattas av den statliga
insättningsgarantin.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank
Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den
17 augusti kl.15.00.

För ytterligare information kontakta:
Adnan Hadziosmanovic, finanschef, +46 702 563 200,
adnan.hadziosmanovic@marginalen.se

Anders Karlström, informationschef, +46 707 353 677,
anders.karlstrom@marginalen.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/marginalen-bank/r/marginalen-bank-okar-resulta...
http://mb.cision.com/Main/16549/2594909/893346.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.