Du är här

2017-08-31

Mariefjärd AB (publ): Mariefjärd AB (publ) delårsrapport januari-juni 2017

Mariefjärd AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Tobin Properties
AB (publ). Mariefjärd AB har en noterad obligation på Nasdaq
Stockholm sedan maj 2017. Bolaget bedriver uthyrning av lokaler till
kommersiella hyresgäster i avvaktan på myndighetsbeslut om
detaljplaneändring. Bolaget innefattar fastigheterna Marievik 22 och
Marievik 29.

HALVÅRET JANUARI - JUNI 2017

· Rörelseresultatet uppgick till 642 TSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till -6 116 TSEK
· Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER HALVÅRET

· Mariefjärd AB som är ett dotterbolag till Tobin Properties AB
bildades under februari 2017.

· Bolaget har under perioden anskaffat fastigheterna Marievik 22 och
Marievik 29 via förvärv av de helägda dotterbolagen P-N vik 22 AB,
org.nr 556684-0855 och P-N vik 29 AB, org. nr 556684-0913. P-N vik 22
AB fusionerades 2017-03-28 med det helägda dotterföretaget
Persikorött Marievik ekonomisk förening, org. nr 769633-2472.

· Mariefjärd AB har emitterat obligationer vilket har tillfört
bolaget 300 MSEK före emissionskostnader.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

· Inga väsentliga händelser har skett efter den 30 juni 2017.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN GÅ IN PÅ
WWW.TOBINPROPERTIES.SE/INVESTERARE/ ELLER KONTAKTA:

Per Alnefelt, CFO

Telefon +46-72 717 02 17, E-post per.alnefelt@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Mariefjärd AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 16.45 CET

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mariefjard-ab--publ-/r/mariefjard-ab--publ--de...
http://mb.cision.com/Main/16249/2337313/716501.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.