Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-12

Mariefjärd AB (publ): Mariefjärd AB (publ) delårsrapport januari-juni 2018

Mariefjärd AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Tobin Properties
AB (publ). Mariefjärd AB har en noterad obligation på Nasdaq
Stockholm sedan mars 2017. Bolaget bedriver uthyrning av lokaler till
kommersiella hyresgäster i avvaktan på myndighetsbeslut om
detaljplaneändring. Koncernen innefattar fastigheterna Marievik 22
och Marievik 29.

PERIODEN JANUARI - JUNI 2018

· Rörelseresultatet uppgick till 211 TSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till -2 811 TSEK
· Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Bolaget bedriver uthyrning av lokaler till kommersiella
hyresgäster i avvaktan på myndighetsbeslut om detaljplaneändring.

· Till följd av ägarförändring i Tobin Properties AB har
obligationsinnehavare med ett obligationsinnehav om 1 MSEK,
motsvarande cirka 0,33 procent av totala antalet utgivna
obligationer, begärt förtida inlösen av bolagets utestående fyraåriga
seniora säkerställda obligationslån om totalt 300 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

· Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens
utgång.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN GÅ IN PÅ
WWW.TOBINPROPERTIES.SE/INVESTERARE/ ELLER KONTAKTA:

Per Alnefelt, CFO

Telefon +46-72 717 02 17, E-post per.alnefelt@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Mariefjärd AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 juli 2018 kl. 07.00 CET

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mariefjard-ab--publ-/r/mariefjard-ab--publ--de...
http://mb.cision.com/Main/16249/2573873/877194.pdf
http://mb.cision.com/Public/16249/2573873/80eff81a2859fc02.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.