Du är här

2017-05-23

Matra Petroleum AB: Första kvartalet 2017

Kvartalet 1 januari - 31 mars 2017

* Intäkterna uppgick till TUSD 2 664, en ökning med 170% jämfört med Q1 2016
* Kassaflödet från verksamheten uppgick till TUSD 626, jämfört med TUSD -1
030 under Q1 2016
* EBITDA uppgick till TUSD 419, jämfört med TUSD -546 under Q1 2016
* Resultatet före skatt uppgick till TUSD -1 303, jämfört med TUSD -2 290
under Q1 2016
* Periodens resultat uppgick till TUSD -1 303, jämfört med -2 290 under Q1
2016
* Resultat per aktie uppgick till USD -0,04 per aktie jämfört med USD -0,07
per aktie under Q1 2016
* Nyemissioner tillförde TUSD 5 701 (före emissionskostnader), varav TUSD 277
erhölls i april 2017
* Produktion av olja och gas, brutto, uppgick till 654 fat oljeekvivalent per
dag, upp 30% jämfört med Q1 2016
* 3 olje- och gasproduktionsbrunnar borrades under första kvartalet
* Ökad takt i borrprogrammet under andra kvartalet

Händelser efter rapportperioden

* Matra Petroleum ABs (publ) aktier noterades på NASDAQ First North i
Stockholm den 20 april 2017

----------------------------------------------------------------------------------------
| Q1, 2017 Q1, 2016 |
| Operativa resultat |
| Såld råoljeproduktion, fat 25 670 14 174 |
| Såld produktion av gas och flytande gas, tusental kubikfot (mcf) 130 147 122 030 |
| |
| Försäljningspris olja, USD/fat 48,70 30,60 |
| Försäljningspris gas USD/mcf 6,51 3,17 |
| |
| Finansiella resultat |
| Intäkter, TUSD 2,664 988 |
| EBITDA, TUSD 419 -565 |
| Rörelseresultat 117 -968 |
| Periodens resultat -1 303 -2 290 |
| Resultat per aktie (före och efter utspädning), USD -0,04 -0,07 |
| Antal anställda 27 22 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Bästa aktieägare,

Det är med nöje som jag presenterar Matra Petroleum ABs (publ) första
kvartalsrapport som noterat bolag.

För det första kvartalet 2017 redovisar Matra betydande finansiella och
operativa förbättringar jämfört med första kvartalet 2016, främst som ett
resultat av en högre produktion och högre olje- och gaspriser.

Under kvartalet borrade och färdigställde Matra tre nya brunnar som
framgångsrikt testades och nyligen sattes i produktion. De nya brunnarna
producerar betydligt högre volymer än nuvarande genomsnitt och planen är att
ersätta produktion från lågproducerande brunnar med produktion från nya, mer
produktiva, brunnar.

Bolaget har anpassat sig till de senaste årens utmanande marknader genom att
öka effektiviteten i verksamheten och investeringarna, eliminera oekonomisk
produktion och säkra finansiering för ett aktivt borrprogram. Bolagets
låneportfölj har omstrukturerats för att säkra långsiktig finansiering för de
kommande åren och nyemissioner har genomförts för att stärka balansräkningen
och finansiera investeringar.

Matras tillgångsportfölj har utvärderats grundligt och utvalda borrningar har
genomförts för att erhålla värdefull kunskap om fältet och optimera framtida
borrprogram. Under denna process har vi identifierat 466 möjliga borrplatser.
Olje- och gasreserverna är konventionella, brunnarna är grunda och kan borras
snabbt, med attraktiv avkastning vid nuvarande oljepriser. Därutöver har
Matra omkring 200 vilande brunnar, som kan återtas i produktion.

Ett aktivt borrprogram har inletts för att öka produktionen från befintliga
tillgångar upp till 6 000 fat oljeekvivalent per dag under de kommande åren
och en långsiktigt förbättra den finansiella utvecklingen. Noteringen på
Nasdaq First North och förbättrad tillgång till kapitalmarknaderna gör Matra
väl positionerat för att växa organiskt och genom selektiva förvärv.

23 maj 2017
Maxim Barskiy

Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta

Maxim Barskiy, VD Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Investor Relations
E-post: ir@matrapetroleum.com
Webb: www.matrapetroleum.com

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0) 85 03 01 550
E-post: info@mangold.se

Matra Petroleum AB (publ) | Eriksbergsgatan 10 | Box 7292 | 115 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-611 4995 | webb: www.matrapetroleum.com | Email:
ir@matrapetroleum.com

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 maj 2017 kl. 07:45 CET.

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på
prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda
dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 136 olje-och gasrättigheter som täcker en
yta om 15 700 hektar (38 800 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matra
Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod
MATRA.

MATRA_170523_Q1-17_Swe
http://hugin.info/173768/R/2106858/799994.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Matra Petroleum AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.