Du är här

2018-07-13

Matsorower: Matsorower publicerar delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

MATSOROWER PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2018

Finansiell översikt
Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 015 983 kr och bestod framförallt av räntekostnader om 7 425 360 kr hänförligt till obligationslånet.
Per 30 juni uppgick eget kapital till 3 479 318 kr.
Skulderna uppgick till 171 434 188 kr och bestod huvudsakligen av ett obligationslån om 150 000 000 kr. Pengarna har vidareutlånats till moderbolaget och bolaget har därmed en fordran om 169 873 428 kr.
Bolagets soliditet var 1,99 %.

Bolagets verksamhet och resultat under den följande kvartalsperioden bedöms vara i nivå med denna period.

Delårsrapporten för Matsorower AB (publ) har inte granskats av en revisor. Kr 2018-01-01 - 2018-06-30 2017-01-01 - 2017-06-30 Nettoomsättning 0 0 Rörelseresultat -193 042 -168 299 Resultat efter fin poster -4 015 983 -4 624 344 Uppgifter på balansdagen: Balansomslutning 174 913 506 166 134 613 Soliditet % 1,99 2,88

Information om publicering av finansiella rapporter

Matsorower AB (publ) har för avsikt att publicera delårsrapport för Q3 den 28 oktober 2018.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 13 juli 2018

Matsorower AB (publ)
Navid Rostam Khesal, vd

Denna information är sådan information som Matsorower AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 08:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Matsorower Pressrelease 2018-07-13.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23668
Matsorower Delarsrapport Q2 2018.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23669

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.