Du är här

2018-08-30

Mavshack: MAVSHACK GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION

MAVSHACK GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION

Styrelsen i Mavshack AB (publ) har beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 14,6 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Garantiåtaganden har erhållits med ett belopp om cirka 14,6 MSEK. Emissionen genomförs med stöd av det mandat styrelsen erhållit från den ordinarie bolagsstämman den 14 maj 2018. Teckningskursen är satt till 0,20 kronor per ny tecknad aktie.

Bolaget genomför nyemission primärt för att tillföra rörelsekapital och möjliggöra marknadssatsningar för att öka antalet användare av Mavshacks tjänster.

Inför föreliggande företrädesemission har Bolaget erhållit emissionsgarantier från ett syndikerat garantikonsortium om ca 14,6 MSEK, vilket innebär att emissionen är garanterad till ca 100%.

Föreslagna villkor för nyemissionen (sammandrag)
Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller tio teckningsrätter.
För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
Emissionskursen är satt till 0,20 SEK per aktie.
Nyemissionen omfattar högst 73 333 333 aktier. Aktiekapitalet kan högst ökas med 7 333 333,3 kr. Vid fullteckning medför det en utspädningseffekt om cirka 25 %.
De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats i avstämningsregistret.

Tidsplan
Offentliggörande av emissionsbeslut: 30/8
Avstämningsdag: 7/9
IM offentliggörs: 11/9
Teckningsperiod: 12/9 - 26/9
Handel med TR: 12/9 - 24/9
Utfallet offentliggörs: 1/10
Likviddag (teckning utan företräde) preliminärt: omkring 8/10

Stockholm 2018-08-30

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mavshack AB kontakt:
VD, Tommy Carlstedt, 08 124 517 90

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30:e augusti 2018 kl. 08:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mavshack Pressrelease 2018-08-30.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23981

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.mavshack.se http://www.mavshack.se

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.