Du är här

2017-08-22

MaxFASTIGHETER: Q2 Delårsrapport januari - juni 2017

Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2017

JANUARI -JUNI 2017
Intäkterna ökade med 51 procent och uppgick till 39,8 mkr (26,3).
Driftsöverskottet ökade med 58 procent och uppgick till 30,2 mkr (19,1).
Förvaltningsresultatet ökade med 130 procent och uppgick till 17,3 mkr (7,5).
Periodens resultat uppgick till 18,3 mkr (35,5), motsvarande 1,4 kronor per aktie (3,4).
Bolaget har tillträtt två fastigheter, en i Katrineholm och den andra i Finspång.
Under perioden har MaxFastigheter genomfört en nyemission om ca 134 mkr.
Bolaget bytte under våren namn/firma till MaxFastigheter i Sverige AB.
Årsstämman beslutade om en utdelning om 0,64 kronor per aktie.

APRIL - JUNI 2017
Intäkterna uppgick till 21,0 mkr (14,3).
Driftöverskottet uppgick till 16,6 mkr (10,7).
Förvaltningsresultatet uppgick till 10,6 mkr (4,7). 2017 2016 2017 2016 2016 Sammanfattning april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec Intäkter, mkr 21,0 14,3 39,8 26,3 59,6 Förvaltningsresultat, mkr 10,6 4,7 17,3 7,5 22,5 Värdeförändring förvaltningsfastighet 1,0 10,0 2,0 46,1 74,9 Periodens resultat, mkr 11,6 8,7 18,3 35,5 72,7 Resultat per stamaktie, kr 0,9 0,8 1,4 3,4 9,5 EPRA NAV per stamaktie, kr 39,4 38,0 39,4 38,0 42,3 Avkastning på eget kapital, % 2,2 2,5 3,5 10,1 36,9 Belåningsgrad, % 51,3 53,8 51,3 53,8 50,8

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Bolaget har förvärvat 3 fastigheter per 1 juli 2017. Total köpeskilling uppgick till 52,7 Mkr och fastigheterna är belägna i Eskilstuna och Norrtälje.
Hus 2, i projekt Fanfaren, i Karlstad är upphandlat. Projektstart aug/sept 2017 med färdigställande till sommaren 2018. Total investering uppgår till ca 110 Mkr.
Bolaget har tecknat LOI om förvärv av tomt/mark i Gävle för nybyggnation av handelsfastigheter. Förvärvsdatum är satt till 15 september 2017.

VD har ordet

Under första halvåret 2017 har MaxFastigheter jobbat vidare mot de mål bolaget satte upp i samband med kapitalresningen under våren-16. Vi har nått vårt kortsiktiga mål och vi fortsätter nu tillväxtresan mot 2 mdr.

MaxFastigheter redovisar ett stabilt och starkt halvårsresultat. De nyckeltal vi följer ligger bra till i jämförelse med övriga bolag inom branschen.

Än mer glädjande är att visa hur bra verksamheten håller ihop. Överskottsgraden, det vill säga driftöverskottet i relation till intäkterna, uppgick till 75,8 procent under första halvåret. Inriktningen mot långa hyresavtal med trygga solida hyresgäster fortsätter. Lägg därtill bolagets ökade inriktning mot nyproduktion så förstår man att bolagets framtid ser ljus ut. 10 av totalt 22 fastigheter är producerade inom de 5 senaste åren. Vi har satsat och kommer även fortsättningsvis satsa på nya lättomställda fastigheter i bra lägen.

Det långsiktiga substansvärdet uppgår till 39,4 kronor per sista juni att jämföra med börskursen per samma datum på 28,8 kronor. Bolaget handlas med andra ord i dagsläget till en för branschen mycket hög rabatt, närmare 27%. Detta trots bolagets finansiellt mycket starka position, höga uthyrningsgrad samt långa kontraktstider. Till detta kommer den mycket spännande projektfastighet i Karlstad. Jag ser med spänning och tillförsikt fram emot utvecklingen de närmsta månaderna.

Bolagets portfölj består av 65 procent handel. Inriktningen mot sällanköps handel i externa handelsområden står sig fortsatt starkt mot den ökade e-handeln.

Efter periodens utgång har vi jobbat vidare med målet att utveckla projekt Fanfaren i Karlstad. Vi har dragit igång med första byggnaden, hus 2, där vi har närmare 70% föruthyrt. Hus 2, 6 000 kvm, kommer med största säkerhet stå färdigt för inflyttning under hösten 2018. Detta är vi mycket stolta över och den ökade kontorsinriktningen diversifierar bolagets portfölj ytterligare.

Vi ser med tillförsikt fram emot en god utveckling under resten av året.

Håkan Karlsson
VD MaxFastigheter i Sverige AB

Kalendarium
Delårsrapport januari-september 2017, 15 november 2017
Bokslutskommunik 2017, 15 februari 2018

Eskilstuna, 22 augusti 2017

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MaxFASTIGHETER Delarsrapport Q2 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20864

Om MaxFastigheter
MaxFastigheter i Sverige AB (publ)
Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla
Tel 016 - 200 69 90
Organisationsnummer: 556937-5487
Mer information finns på www.maxfastigheter.se http://www.maxfastigheter.se
Certified Adviser: Erik Penser Bank AB

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.