Du är här

2017-09-26

Maxkompetens Sverige AB: Analysguiden: Ett intressant kvartal…

Den 28 september släpper Maxkompetens det brutna räkenskapsårets
första kvartalsrapport (maj t.o.m. juli). Periodens resultat tyngs
rimligtvis av sommarlovet men markanden talar dock för fortsatt god
organisk tillväxt.

Maxkompetens (bolaget) är verksamma inom bemanning, rekrytering och
outsourcing. Historiskt har fokus legat på industri och
produktionssektorn (blue collar). På senare tid har bolaget arbetat
för att styra verksamheten mot tjänstemannasektorn (white collar) och
rekrytering - på så sätt kan ett jämnare intäktsflöde skapas till bra
marginaler. Ett verktyg har varit förvärv. Det snaste förvärvet,
Magna, konsoliderades in i koncernen per den 1 juni 2017 och har
således bidragit med intäkter och resultat för två av tre månader i
det första kvartalet av innevarande räkenskapsår 2017/18. Våra
prognoser visas i tabell nedan.

Fokus ligger på tillväxt. Tillväxten bland medlemmarna i
bransch-organisationen, Bemanningsföretagen, var cirka 12 procent för
perioden april till och med juni 2017. Vi prognostiserar därmed en
stark organisk tillväxt runt 17 procent (väl över markanden!) för
Maxkompetens under det första kvartalet, utöver den förvärvade
tillväxten.

Fokus ligger även på rörelseresultat före avskrivningar. Vi
prognostiserar låg rörelsemarginal före avskrivningar om cirka 1,6
procent. Detta med hänsyn tagen till sommarlovet som orsakar negativa
marginalerna för verksamheten i Skolpool. Detta pressar i sin tur
koncernens marginaler. Under lov saknar Skolpool intäkter samtidigt
som kostader för de anställda löper på. Ju mer Skolpool växer (i
termer av omsätting och anställda) desto större blir den negativa
inverkan på koncernens marginaler under perioder då skolor håller
stängt. På årsbasis vägs detta upp under med goda marginaler under
perioder utan lov. Vidare har kostnadssynnergier från Magna
rimligtvis ännu inte realiseras samtidigt som integrationskostnader
är ytterligare en faktor som tynger kostnader.

PROGNOSER, KV1 2017/18
mnkr 2017/18, KV1P 2016/17 KV1
Rörelseintäkter 49,1 33,7
Tillväxt, % 45,9 % 5,6 %
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 0,8 1,0
EBITDA-marginal, % 1,6 % 2,9 %
Rörelseresultat (EBIT) -0,7 0,26
EBIT-marginal, % -1,5 % 0,8 %
Resultat före skatt (EBT) -1,1 0,25
EBT-marginal, % -2,2 % 0,8 %

Källa: Jarl Securities. Siffror ej justerade för försäljningen av
SVOK.

Läs hela analysen på Analysguiden
(https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/ett-intressant-kvartal).

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här
(http://www.analysguiden.se).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/maxkompetens-sverige-ab/r/analysguiden-ett-int...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.