Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-21

MEDA: Delårsrapport januari - juni 2016

Januari - juni 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 9 330 (9 735) MSEK vilket
motsvarar en minskning med 4% och en organisk försäljningsutveckling
på 0% jämfört med föregående år.

· EBITDA exklusive engångseffekter uppgick till 2 832 (3 183) MSEK,
vilket motsvarar en marginal på 30,4 (32,7)%.

· Engångseffekter relaterade till budet från Mylan belastade
resultatet före skatt med 309 MSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till 589 (618) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till 1,61 (1,69) SEK. Exklusive
engångseffekter uppgick resultat per aktie till 1,65 (1,93) SEK.

· Fritt kassaflöde per aktie uppgick till 3,38 (1,57) SEK.
Exklusive engångseffekter uppgick fritt kassaflöde per aktie till
4,03 (3,92) SEK.

Andra kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 5 015 (5 152) MSEK vilket
motsvarar en minskning med 3% och en organisk försäljningsutveckling
på 2% jämfört med föregående år.

· EBITDA exklusive engångseffekter uppgick till 1 576 (1 780) MSEK,
vilket motsvarar en marginal på 31,4 (34,5)%.

· Engångseffekter relaterade till budet från Mylan belastade
resultatet före skatt med 188 MSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till 298 (392) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till 0,81 (1,07) SEK. Exklusive
engångseffekter uppgick resultat per aktie till 1,19 (1,34) SEK.

· Fritt kassaflöde per aktie uppgick till 2,48 (0,83) SEK.
Exklusive engångseffekter uppgick fritt kassaflöde per aktie till
2,67 (1,98) SEK.

+-----------------------------------------------------------------------+
|Frågor angående rapporten besvaras av: Paula Treutiger, VP Corporate |
|Communications & Sustainability, paula.treutiger@meda.se, 0733-666 599.|
+-----------------------------------------------------------------------+

VD:s kommentar

Det andra kvartalet 2016 var ännu ett lovande kvartal för Meda och
utvecklingen för första halvåret är helt i linje med våra
förväntningar och finansiella planer. Sammantaget växte våra
tillväxtprodukter med 9% under det andra kvartalet, vilket bidrog
till en organisk tillväxt på 2% för hela koncernen. Tillväxten drevs
av en stabil försäljning från den löpande verksamheten, med bidrag
från flera av våra viktigaste tillväxtprodukter inom
Rx-produktområdet. Vi såg också en mycket stark utveckling av vårt
produktområde Cx och av Emerging markets. Som väntat, påverkades vår
tillväxt något av minskade royalties från vårt avtal med Valeant,
liksom avyttringen av tillverkningsenheten Euromed.

Om man tittar på våra regioner, så såg vår amerikanska verksamhet en
avsevärd förbättring jämfört med föregående kvartal, med en
försäljning på 751 MSEK. Utvecklingen för våra 25 största produkter,
som ökade med 5% i fasta växelkurser, fortsatte att glädja oss. Vårt
nystartade dotterbolag i Kanada bidrog också mycket positivt. Även
detta bidrag motverkades av den förväntade negativa effekten av
minskade royaltyintäkter från de utlicensierade
dermatologiprodukterna.

Försäljningen för Västeuropa uppgick till 3 197 MSEK, med blandad
utveckling över regionen. Medan vi såg en stark utveckling i Norden,
så fortsatte Frankrike, Storbritannien och Italien att sätta viss
press på försäljningen. Vi har fortsatt att se en stark utveckling
från huvudprodukter, framför allt Dymista, som fortsatte att öka
försäljningen och sin acceptans, och har positionerat sig som nummer
1 eller 2 på flera europeiska marknader. Vi såg också gedigen
tillväxt för EpiPen® Auto-injektor, Saugella och Armolipid under
kvartalet. Även om Italien fortsatte att påverkas av
omstruktureringen av verksamheten, så är vi övertygade att de
åtgärder vi vidtar kommer att etablera en stark plattform för
framtiden.

Emerging Markets rapporterade exceptionellt stark utveckling under
kvartalet, med en försäljning på 1 016 MSEK, vilket motsvarar en
tillväxt på 15% i fasta växelkurser. Viktiga marknader som Kina,
Ryssland och Turkiet utvecklades särskilt bra, till stor del drivet
av vår Cx franchise. Försäljningen av Dona stod ut i regionen med en
tillväxttakt på 131% i fasta växelkurser.

För det andra kvartalet så levererade vi sammantaget en stark
försäljning på 5 015 MSEK, och EBITDA exklusive engångseffekter
uppgick till 1 577 MSEK, vilket motsvarar en EBITDA marginal om
31,4%. Fritt kassaflöde exklusive engångseffekter förbättrades till
975 MSEK för kvartalet. Även detta var i linje med våra
förväntningar.

Slutligen är jag fortsatt mycket entusiastisk över Mylans offentliga
bud på Meda. Kombinationen av våra verksamheter är ett perfekt
komplement och har en övertygande industriell logik. Vi räknar med
att inom Mylan, och som en del av deras globala plattform, så kan
mycket mer åstadkommas med vår attraktiva verksamhet och produkter.
Vi förväntar oss också att vår verksamhet i USA och Europa kommer att
vara mycket starkare, eftersom vi kan dra nytta av större omfattning
och bredd, och att vi kan accelerera vår tillväxt inom Emerging
markets.

Acceptansperioden för uppköpserbjudandet löper till och med den 29
juli, och Mylan förväntar sig att transaktionen slutförs under det
tredje kvartalet.

Jörg-Thomas Dierks

Koncernchef och VD

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Framtidsdeklaration

Denna rapport utgör inte ett erbjudande om att sälja aktier eller en
uppmaning om att köpa aktier i Meda. Denna rapport innehåller även
vissa framåtblickande uttalanden med avseende på vissa framtida
händelser, planer och Medas möjliga finansiella utveckling.
Framåtblickande uttalanden kan urskiljas genom att de inte
uteslutande avser historiska eller aktuella fakta och kan ibland
innefatta orden "kan", "ska", "har för avsikt att'', "förväntas",
"beräknas", "uppskattas", "föresätts", "planeras", "prognostiseras,
'"tros" eller jämförbara uttryck. Dessa framåtblickande uttalanden
avspeglar ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt
uttalandena görs, men görs med förbehåll för en mängd olika risker
och osäkerhetsmoment. Om sådana risker eller osäkerhetsmoment
förverkligas kan Medas resultat påverkas väsentligt. Riskerna och
osäkerhetsmomenten inkluderar, men är inte begränsade till, risker
förknippade med osäkerhet kring läkemedelsforskning och
produktutveckling, tillverkning och kommersialisering, inverkan av
konkurrerande produkter, patent, rättsliga utmaningar, statliga
regleringar och godkännanden, Medas förmåga att säkra nya produkter
för kommersialisering och/eller utveckling samt andra risker och
osäkerhetsmoment som från tid till annan framgår av Medas kvartals-
eller årsrapporter, prospekt eller pressmeddelanden. Åhörare och
läsare uppmanas notera att inget framåtblickande uttalande utgör
någon garanti för framtida resultat och att faktiska resultat kan
skilja sig väsentligt från dem som beskrivs i det framåtblickande
uttalandet. Meda har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att
uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Meda AB offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli
2016 kl. 08:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/meda/r/delarsrapport-januari---juni-2016,c2049143
http://mb.cision.com/Main/357/2049143/542340.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.