Du är här

2017-09-01

MedCap AB: Rörelseresultatet ökade med 40 %. Fortsatt stark utveckling inom Medicinteknik.

första kvartalet maj - juli

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 187 917 (238 171) KSEK.
· Koncernens nettoomsättning exklusive läkemedelhandel uppgick till
139 189 (127 925) KSEK.

· Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick
till 13 655 (9 716) KSEK.

· Rörelsemarginalen före av- och nedskrivningar uppgick till 7,3
(4,1) procent.

· Resultatet efter skatt uppgick till 4 196 (472) KSEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 681 (679)
KSEK.

Första kvartalet Helår
2017/2018 2016/2017 Ändring 2016/2017
Nettoomsättning (KSEK) 187 917 238 171 -50 253 851 668
Rörelseresultat före av- 13 655 9 716 3 938 30 308
och nedskrivningar (KSEK)
Rörelsemarginal före av- 7,3% 4,1% 3,2% 3,6%
och nedskrivningar
Vinst per aktie (SEK) 0,3 0,0 0,0 0,0

Det är med glädje jag konstaterar att rörelseresultatet ökade med 40
procent under första kvartalet.

Den starka resultatutvecklingen i affärsområde Medicinteknik fortsatte
under första kvartlet med förbättrad vinstmarginal. Den positiva
utvecklingen drivs framförallt av en stark försäljningstillväxt på
den nordiska marknaden i kombination med lägre kostnader i
förhållande till omsättningen.

Inpac förvärvade under perioden vissa produktionstillgångar samt
produktionsavtal av hälsokost- och kosttillskottsprodukter från
Scandinavian Nutrients AB. Flytt av produktionen förbereds och
tillträde förväntas ske under slutet av 2017.

Inom affärsområdet Specialistläkemedel fortsatte arbetet med att skapa
förutsättningar för framtida tillväxt genom investeringar i
ytterligare produktlanseringar på den nordiska
specialistläkemedelsmarknaden. Vi ser att tidigare investeringar
börjar ge resultat och att lönsamheten nu är väsentligt förbättrad
jämfört med de senaste tre kvartalen.

Omstruktureringen av affärsområdet Läkemedelshandel är nu i stort sett
genomförd. Kvartalets positiva rörelseresultat och minskade
rörelsekapitalbindning visar att verksamheten stabiliserats och att
de åtgärder som vidtagits för att återvända till lönsamhet samt att
minska riskerna har givit resultat.

Från och med 1 maj 2017 har Cross Pharmas dotterbolag Prodlekpol, som
tidigare ingick i segmentet Specialistläkemedel, inkluderats i
segmentet Läkemedelshandel.

Sammantaget är resultatet för koncernen under första kvartalet ett
steg i rätt riktning. Tillsammans med det fortsatta arbetet kring
verksamheternas omkostnader, samt möjligheterna i våra nylanserade
produkter inom Specialistläkemedel har vi anledning att se positivt
på återstående kvartal av innevarande verksamhetsår.

Karl Tobieson, VD

Stockholm 2017-09-01

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s Marknads-missbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september kl.
06.30 CET.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10, mobil
46 709 35 85 74, e-post karl.tobieson@medcap.se

Johan Hähnel, IR ansvarig, mobil 46 706 05 63 34

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att
förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka
med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och
affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ OMX Stockholm. Mer
information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medcap-ab/r/rorelseresultatet-okade-med-40---f...
http://mb.cision.com/Main/2678/2337456/716609.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.