Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

MEDCORE: Delårsrapport Januari - Mars 2014

MedCore AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport Januari - Mars 2014

Kista, 2014-04-25 08:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
MedCore AB (publ)

Delårsrapport

januari – mars 2014

Första kvartalet

-- Nettoomsättningen uppgick till 17,1 (19,0) Mkr -10 %
-- EBITDA -1,5 (-1,3) Mkr
-- Resultat efter skatt uppgick till -2,2 (-3,1) Mkr
-- Resultat per aktie -0,14 (-0,59) kr.
-- Positivt kassaflöde från löpande verksamheten

VD har ordet!

Första kvartalet 2014

Omsättningen uppgick till 17,1 Mkr vilket var i linje med plan. Omsättningen
var främst driven av temperaturregleringsprodukterna inom affärsområdet
anestesi/intensivvård i Sverige. EBITDA hamnade något sämre än planerat, främst
beroende på fraktkostnader av engångskaraktär samt något högre
personalkostnader än prognosticerat.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt med 1,7 Mkr.

Agenturer

För att säkra en lönsam tillväxt och för att ersätta förlorade agenturer så har
ett antal avtal med nya agenturer slutits under föregående år. CME Medical är
en ny partner inom ambulatoriska smärt och nutritionspumpar för vård i hemmet.
Ett område där MedCore länge haft en stark ställning. Under första kvartalet
genomfördes en förlansering av produkten och mottagandet var mycket positivit
bland kunderna. Försäljningen av pumpen med tillhörande set, väntas starta
under andra kvartalet.

Point of care produkten ACUSON Freestyle™ från Siemens lanserade MedCore i
januari och fick mycket positivt mottagande från kunderna. ACUSON Freestyle™
är världens första trådlösa ultraljudmätare och erbjuder användaren hög
bildkvalitet och ökad flexibilitet. För MedCore innebär samarbetet med Siemens
ett strategiskt viktig steg inom anestesi och intensivvård.

Kirurgi

Behandlingarna av lever och njurtumörer genom mikrovågsablation hade en positiv
utveckling under första kvartalet och förväntas fortsätta öka, då fler centra
visat intresse för tekniken. Tester kommer att genomföras på två
universitetssjukhus under våren.

Genom den Brittiska partnern, Purple Surgical har marknaden för produkter inom
titthålskirurgi samt suturmaskiner, staplers, öppnat sig. Marknaden domineras
av få aktörer och MedCore har genom Purple ett intressant erbjudande med hög
kvalitet till konkurrenskraftigt pris.

Inom ryggkirurgi, har fem centra i Sverige startat med ryggimplantat från
partnern Alphatec Spine, för behandling av degenerativa ryggsjukdomar. Med
högkvalitativa kirurgiska instrument från den amerikanska leverantöreren
Symmetry Surgical och Alphatec skapas ett konkurrenskraftigt erbjudande inom
ortopedi och övrig kirurgi.

Diabetes

MedCore är genom partnern Artsana en av de största leverantörerna av
pennkanyler för injektion av insulin i Sverige.

Portföljen kompletteras med blodsockermätare och teststickor från Apex och
lansetter för provtagning från HTL. Inom diabetes har MedCore lyckats behålla
sin starka ställning tack vare nära samarbete med leverantörerna inom
affärsområdet.

Tre stora upphandlingar inom säkerhetskanyler där MedCore genom Artsana och
Sol-Millenium har genomförts och tilldelningsbeslut väntas under senvåren.

Thorax

Beslutet från Berlin Heart att marknadsföra och sälja sina produkter direkt,
påverkade MedCores försäljning negativt för första kvartalet.
Försäljningsökningen relativt samma period föregående år på hjärtklaffar från
Sorin kompenserade inte fullt försäljningsbortfallet från Berlin Heart.

Organisation

MedCore är på rätt väg med kostnader i balans och nya spännande produkter och
tillsammans med våra duktiga medarbetare kommer vi succesivt att leverera ett
bättre resultat till våra aktieägare. Nu satsar vi med full energi på ett
framgångsrikt 2014.

Per Wallén

Verkställande Direktör

MedCores aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet MCOR.
Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget
finns på www.medcore.se

Frågor angående rapporten ställs till:
VD Per Wallén, tel 073 - 310 32 97, e-mail: per.wallen@medcore.se
CFO Peter Müller, tel 072 - 500 16 66, e-mail: peter.muller@medcore.se

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.