Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

Meddelande till AegirBios aktieägare

AegirBio har den senaste tiden fått ett mycket stort antal frågor från sina aktieägare. Bolaget har stor förståelse och respekt för att det finns frågor om hur bolaget arbetar vidare i detta skede.

För export utanför Sverige har Aegirbio tagit över samtliga befintliga order och arbetar med att verifiera dessa vad gäller ordervolymer, avrop och leveranstider genom direkt kontakt med distributörer i Thailand och omgivande länder. Bolaget kommer även att anlita en lokal konsult för att ytterligare övervaka intressena i Thailand och intill liggande marknader.

I och med uppgörelsen med NowMed arbetar AegirBio också med att succesivt ta över kontrollen av de löpande affärerna i Sverige och bygger nu upp en försäljnings- och supportorganisation i Sverige och Norden. Bolaget har för detta ändamål anställt en försäljningsansvarig för den nordiska marknaden och är nu inne i slutdialoger med två möjliga partners om lager och logistiklösningar. Tills dess att detta är löst är NowMed behjälpliga med att distribuera ut varor till våra svenska kunder för att undvika att de står utan produkter.

I nuläget har bolaget ingen ytterligare information att lämna utan återkommer till marknaden om och när ny information finns. För närvarande prioriterar AegirBio sin affärsutveckling, något vi hoppas ni har förståelse för.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ingvarsson, SO Aegirbio AB
Epost: aingvarsson@aegirbio.com
Telefon: +46 706 791 878

Patrik Elfwing, tf. VD Aegirbio AB
Epost: pelfwing@aegirbio.com
Telefon: +46 702 192 844

Författare Cision