Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-01

Medfield Diagnostics: Valberedningens förslag inför årsstämman 2017

Valberedningen för Medfield Diagnostics AB beslutade vid ett möte
2017-05-30 att för kommande bolagstämma föreslå

· Ole Johansson som ordförande vid stämman,
· att antalet ordinarie styrelseledamöter i bolaget skall vara fyra
(4) och att antalet revisorer skall vara en (1) och att inga (0)
revisorssuppleanter utses,

· att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag,
· att arvoden till styrelsens ledamöter skall utgå, innebärande att
arvode till ordförande skall utgå med två prisbasbelopp, och arvode
till övriga ledamöter med ett prisbasbelopp var,

· att styrelseledamot skall kunna, om det står i överensstämmelse
med rådande skattelagstiftning samt under förutsättning att det är
kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera
styrelsearvodet från enskild firma eller eget bolag, under
förutsättning att firman eller bolaget innehar F-skattsedel (på
sådant styrelsearvode som faktureras av ledamot inom ramen för
näringsverksamhet tillkommer sociala avgifter samt mervärdesskatt
enligt lag),

· att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd debitering för
utfört arbete,

· att omval sker av styrelseledamöterna Stefan Jacobsson, Mikael
Persson och Bengt Arne Sjöqvist,

· att nyval sker av Anna Ahlberg som styrelseledamot, en kort
presentation bifogas nedan

· att Mikael Persson utses som styrelsens ordförande,
· att Frejs Revisorer AB omväljs till revisor i bolaget,
· att de riktlinjer för valberedningens uppdrag som angavs inför
tidigare bolagsstämmor bör ha fortsatt giltighet

· att inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.
Anna Ahlberg (född 1970) är civilekonom med en MBA från
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Hon har under många år
arbetat som CFO och informationschef i noterade bolag, huvudsakligen
i medicintekniska, internationella tillväxtbolag såsom Q-Med och
Vitrolife. Hon har även varit affärsområdeschef i det noterade
sjukvårdsbolaget GHP. Idag är Anna delägare i Eligo som arbetar med
rekrytering och executive search. Anna är oberoende gentemot bolaget
och dess större ägare och innehar inga andra styrelseuppdrag förutom
i de egna bolagen, Eligo AB och A Ahlberg Consulting AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medfield-diagnostics/r/valberedningens-forslag...
http://mb.cision.com/Main/11638/2278809/682779.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.