Du är här

2014-04-24

Medical Prognosis Institute: Medical Prognosis Institute A/S - Forløb af ordinær generalforsamling

Hørsholm; 24. April 2014 - Der har torsdag den 24. april 2014 kl. 16.30 været afholdt ordinær generalforsamling i Medical Prognosis Institute A/S med følgende dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3 Forslag fra bestyrelsen om udarbejdelse og aflæggelse af årsrapporten
udelukkende på engelsk
4 Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
5 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det
godkendte årsregnskab
6 Valg af bestyrelse
7 Valg af revisor
8 Forslag fra bestyrelsen om kontant forhøjelse af selskabets aktiekapital
til markedskurs med mindst nominelt DKK 50.000 og højst nominelt DKK
84.000, fra nominelt DKK 951.372 til i alt mindst nominelt DKK 1.001.372 og
højst nominelt DKK 1.035.372 ved en rettet emission uden fortegningsret for
de eksisterende aktionærer, derunder forslag om ændring af selskabets
vedtægter i overensstemmelse dermed
9 Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af ny bemyndigelse til at udstede
warrants og dertilhørende kapitalforhøjelser, derunder forslag om ændring
af selskabets vedtægter i overensstemmelse dermed
10 Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent
11 Eventuelt

Ad punkt 1

I henhold til punkt 10.2 i selskabets vedtægter udpegede bestyrelsen advokat Thomas Holst Laursen til at lede generalforsamlingen som dirigent.
Ad punkt 2

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.
Ad punkt 3

Bestyrelsens forslag om udarbejdelse og aflæggelse af selskabets årsrapport udelukkende på engelsk blev vedtaget, og beslutningen herom blev optaget i selskabets vedtægter.
Ad punkt 4

Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet for 2013.
Ad punkt 5

Generalforsamlingen godkendte forslaget om dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Ad punkt 6

Til bestyrelsen genvalgtes Jørgen Søberg Petersen, Niels Johansen, Peter Buhl og Steen Meier Knudsen, og Magnus Persson blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.
Ad punkt 7

Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautori¬seret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.
Ad punkt 8

Generalforsamlingen vedtog forslaget om, at selskabets aktiekapital forhøjes ved kontant indbetaling til markedskurs med mindst nominelt DKK 50.000 og højst nominelt DKK 84.000, fra nominelt DKK 951.372 til i alt mindst nominelt DKK 1.001.372 og højst nominelt DKK 1.035.372 ved en rettet emission uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, samt forslaget om at ændre selskabets vedtægter i overensstemmelse dermed.
Ad punkt 9

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til i perioden indtil den 24. april 2019 ad en eller flere omgange at træffe beslutning om udstedelse af warrants til tegning af aktier på et nominelt beløb op til kr. 95.000 samt til at træffe beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Udstedelse af warrants kan ske til selskabets nøglemedarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og andre nøglepersoner. I forbindelse hermed besluttede generalforsamlingen at tilføje bemyndigelsen i selskabets vedtægter.
Ad punkt 10

Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

----------------------------------------------
|For yderligere information kontakt venligst |
|Peter Buhl Jensen, CEO |
|E-mail: pbj@medical-prognosis.com |
|Mobil: (+45) 21 60 89 22 |
----------------------------------------------

Certified Advisor for MPI:
Carsten Yde Hemme, PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Denmark

MPI - Forløb af Generalforsamling 2014
http://hugin.info/158657/R/1779787/608318.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Medical Prognosis Institute via Globenewswire

HUG#1779787

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.