Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-03

Medical Prognosis Institute: Oncology Venture A/S köper 5% procentenheters ägandeskap av Dovitinib från Sass & Larsen och...

Hørsholm, Danmark, 3 september 2018 - Oncology Venture A/S ("Oncology
Venture"
eller "OV", ett sammanslaget bolag från Oncology Venture Sweden AB och
tidigare Medical Prognosis Institute A/S) meddelar härmed ett avtal rörande
ökat ägandeskap av Dovitinib - en multi-tyrosinkinashämmare i fas 3 för
behandling av cancer. Tillgången har inlicensierats från Novartis AG och
kommer att utvecklas tillsammans med sin Drug Response Predictor (DRP ® ) för
att spåra, matcha och behandla patienter med precisionsläkemedel. Detta
är en förlängning av en option som ingåtts med Sass&Larsen, offentliggjort
den 31 maj 2018.

I enlighet med det nya avtalet förvärvar Oncology Venture5 procentenheters
ägandeskap av läkemedlet från Sass&Larsen ApS ("Sass&Larsen") och förlänger
även den befintliga optionen att köpa resterade 30 procent. Denna köpoption
att förvärva ytterligare 30 procent för 3 MUSD har förlängts till den 30
april 2019. Sass&Larsen önskar bibehålla ett ägandeskap om 15 %.

Genom förvärvet av ytterligare 5 procentenheter har Oncology Venture ett
majoritetsägande om 55 procent av läkemedlet och Sass&Larsen ApS äger
resterande 45 procent. Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 0,5 MUSD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Peter Buhl Jensen, MD, Ph.D.
Ulla Hald Buhl, COO, IR&kommunikation
E-post: pbj@oncologyventure.com
E-post: uhb@oncologyventure.com
Telefon: +45 21 60 89 22
Telefon +45 21 70 10 49

Om Dovitinib - multityrosinkinashämmare (TKI)
Dovitinib är en oralt tillgänglig multityrosinkinashämmare (tidigare Novartis
TKI258), för vilken Oncology Venture har de globala rättigheterna för
utveckling och kommersialisering. Oncology Venture utvecklar en Drug Response
DRP® för dovitinib baserat på existerande data från patienters biopsier och
deras relaterade kliniska resultat. Dovitinib DRP® som är under utveckling
kommer att användas för att prospektivt välja ut patienter som sannolikt
kommer att svara på läkemedlet i kliniska studier. I en fas 3-studie i
metastaserande njurcellscarcinom uppnådde dovitinib terapeutisk ekvivalens
med den nuvarande standarden för vård, sorafenib. Tidigare etappstudier
undersökte dess potentiella användbarhet i flera terapeutiska indikationer
inklusive levercancer, bröstcancer och olika fasta tumörer. OV avser att ta
läkemedlet genom kliniska studier, inledningsvis i metastaserande
bröstcancer. Office of Orphan Products Development vid FDA har överfört
Dovitinibs Orphan Drug Designation för behandling av adenoid cystiskt
carcinom till Oncology Venture från Novartis. Jämförbara TKI-produkter
godkända för marknaden har en årlig global försäljning på cirka 700 - 1 100
MUSD och Oncology Ventures TKI-produkt dovitinib som inlicensierats från
Novartis har visat samma effekt och säkerhet i direkt jämförelse med en av
dessa redan godkända produkter i en klinisk studie. Om Oncology Venture kan
visa att DRP®kan identifiera patienter som svara på läkemedlet, kommer
bolaget att kontakta FDA och be om ett så kallat "End of Phase 2 Meeting".

Nyligen genomförda framsteg med analogier till dovitinib, t.ex. Lenvatinib,
har visat att multityrosinkinashämmare fungerar särskilt bra tillsammans med
PD-1-hämmare som Keytruda och Opdivo. Dessa PD-1-hämmare har revolutionerat
immunoonkologin och dovitinib har en potentiell roll i denna pågående
framgång.

Om Oncology Venture A/S
Oncology Venture är verksamt inom forskning och utveckling av
anticancerläkemedel via det helägda dotterbolaget Oncology Venture ApS.
Oncology Venture använda Drug Response Prediction - DRP® - för att öka
sannolikheten för framgång i kliniska studier. DRP® har visat sin förmåga att
ge en statistiskt signifikant förutsägelse av det kliniska resultatet från
läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 kliniska studier som
undersökts och visar för närvarande lovande resultat i en pågående fas
2-studie som prospektivt utvärderar LiPlaCis och dess DRP®för att spåra,
matcha och behandla patienter med metastaserande bröstcancer. DRP®-tekniken
ändrar oddsen i jämförelse med traditionell läkemedelsutveckling. I stället
för att behandla alla patienter med en viss typ av cancer screenas patientens
tumörgener först och endast de patienter som mest troligt svarar på
behandlingen kommer att behandlas. Via en mer väldefinierad patientgrupp
reduceras risker och kostnader medan utvecklingsprocessen blir effektivare.

Den nuvarande produktportföljen omfattar: LiPlaCis® en liposomal formulering
av cisplatin i pågående fas 2-studie för bröstcancer; 2X-121 - en
PARP-inhibitor i pågående fas 2 för bröstcancer, dovitinib som initieras i en
fas 2-studie för bröstcancer, 2X-111 - en liposomal formulering av
doxorubicin under tillverkning för fas 2 i bröstcancer, irofulven fas 2 som
initieras för prostatacancer; samt APO010, en immunoonkologiprodukt i fas 1/2
för multipelt myelom.

Oncology Venture har spunnit ut två bolag som Special Purpose Vehicles:
Oncology Venture US Inc. (tidigare 2X Oncology Inc.), ett USA-baserat
precisionsmedicinbolag med fokus på utveckling av 2X-121 och 2X-111 och
OV-SPV 2, ett danskt bolag som kommer att testa och utveckla dovitinib.

Framåtblickande uttalanden
Detta tillkännagivande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper
risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer, av vilka många ligger utanför
OV:s kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt
från de resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena.
Framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden om våra planer,
målsättningar, mål, framtida händelser, prestanda och/eller annan information
som inte är historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är
uttryckligen kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra
försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. Vi
åtar oss ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera
framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller
omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs
enligt lag.

Certified Adviser:Sedermera Fondkommission, Norra Vallgatan 64, 211 22,
Malmö, Sverige

Denna information är sådan information som Oncology Venture A/S är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
3 september 2018.

OV ökar ägandeskap av Dovitinib och förlänger återköpsoption
http://hugin.info/158657/R/2213991/863858.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Medical Prognosis Institute via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.