Du är här

2018-08-24

Medical Prognosis Institute: Registrering av fusion, avnotering av Oncology Venture från Spotlight Stock Market, sista dag ...

Hørsholm, Danmark, 24 augusti, 2018- Medical Prognosis Institute A/S (nu
Oncology Venture A/S) (" Bolaget") och Oncology Venture Sweden AB (" OV")
meddelar härmed, som ett led i genomförandet av den tidigare offentliggjorda
fusionen mellan de två bolagen, att fusionen har registrerats vid danska
Bolagsverket samt att danska Bolagsverket har meddelat svenska Bolagsverket
om att fusionens rättsverkningar har inträtt. Som del av registreringen av
fusionen har aktiekapitalet i Bolaget ökat till ett nominellt belopp om DKK 2
513 563,90 i enlighet med vad som beskrivs i fusionsprospektet publicerat den
1 maj 2018.

OV har ansökt om avnotering från Spotlight Stock Market (tidigare AktieTorget)
och sista dag för handel med aktier i OV är den 31 augusti 2018. Efter att
aktierna i OV har avnoterats från Spotlight Stock Market och Bolagsverket har
avregistrerat OV från aktiebolagsregistret kommer de som är aktieägare i OV
per den 7 september 2018 (avstämningsdag för fusionen) att erhålla 1,8524 nya
aktier i Bolaget för varje aktie som innehas i OV. Utbokning av de nya
stamaktierna som emitterats i Bolaget som fusionsvederlag beräknas ske den 11
september 2018. Kontantvederlag efter Sedermera Fondkommissions försäljning
av fraktioner av aktier i enlighet med vad som beskrivs närmare i
fusionsplanen ochfusionsprospektet, förväntas utbetalas till de berättigade
mottagarna vid eller omkring den 12 september 2018. Aktieägarna behöver inte
vidta några åtgärder i anledning av detta.

Bolaget har i samband med registreringen av fusionen ändrat namn från Medical
Prognosis Institute A/S till Oncology Venture A/S i enlighet med vad som
beskrivs närmare i fusionsprospektet. Bolaget kommer fortsatt att vara listat
på Nasdaq First North och kommer från och med den 3 september 2018 att
handlas under namnet "Oncology Venture A/S".

För ytterligare information, vänligen kontakta

------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Ulla Hald Buhl,operativ chef, ansvarig för IR&kommunikation Eller Peter Buhl Jensen, vd |
|Telefon: +45 2170 1049 Telefon: +45 21 60 89 22 |
|E-mail: uhb@oncologyventure.com E-mail: pbj@oncologyventure.com |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Detta är information som Medical Prognosis Institute A/S är skyldigt att
publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen
tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur
den 24 augusti 2018.

Certified Adviser:Sedermera Fondkommission, Norra Vallgatan 64, 211 22,
Malmö, Sweden

Om MPI
MPI är ett publikt och noterat internationellt bolag specialiserat på att
förbättra cancerpatienternas liv genom att utveckla personlig medicin med sin
unika DRP(TM) -teknologi. MPIs exceptionella möjlighet att personifiera
cancerbehandling har börjat med bröstcancer och kommer gå vidare till
multipel myelom och prostatacancer som de första stegen. MPIs DRP(TM)
-verktyg har visat sin förmåga att skilja patienter som drar nytta av och som
inte drar nytta av specifika cancerbehandlingar. Detta har visats i 29 av 37
genomförda studier och täcker mer än 80 anti-cancerbehandlingar i ett brett
spektrum av cancerindikationer. MPI har byggt en betydande stor databas med
över 1 100 screenade bröstcancerpatienter och bygger upp en databas i
multipelt myelom som ska följas av prostatacancer i samarbete med onkologer
och hematologer över hela Danmark. Den 30 maj 2018 beslutade bolagsstämmorna
i MPI A/S och OV AB attslå samman bolagen.Sista dag för handel i Oncology
Venture ABs aktie är den 31 augusti 2018.

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande inkluderar framåtblickande uttalanden som inbegriper
risker, osäkerheter och andra faktorer, av vilka många ligger utanför MPI:s
kontroll, vilket kan få det faktiska resultatet att avvika väsentligt från de
resultat som diskuteras i de framåtblickande uttalandena. Framåtblickande
uttalanden inkluderar uttalanden om MPI:s planer, målsättningar, mål,
framtida händelser, prestanda och/eller annan information som inte är
historisk information. Alla sådana framåtblickande uttalanden är uttryckligen
kvalificerade av dessa försiktighetsåtgärder och andra
försiktighetsmeddelanden som kan åtfölja de framåtblickande uttalandena. MPI
åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera
framtidsutsikter för att återspegla efterföljande händelser eller
omständigheter efter det datum som gjorts, med undantag av vad som krävs
enligt lag.

Registrering av fusion OV, sista dag för handel samt avstämningsdag för fusionen
http://hugin.info/158657/R/2212582/862712.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Medical Prognosis Institute via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.