Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-28

MedicaNatumin AB: Delårsrapport januari - juni 2018

1 januari - 30 juni 2018
¬MedicaNatumin AB (publ)
Januari-juni 2018
· Periodens nettoomsättning uppgick till 89,2 MSEK (60,6)
· EBITDA uppgick till 20,9 MSEK (3,9)
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 13,7 MSEK (-9,8)
· Resultatet per aktie uppgick till 0,0368 SEK (-0,0263)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17,9 MSEK
(-8,8)

Väsentliga händelser under perioden
· Ulrika Albers tillträdde som VD.
· En stark utveckling av hudvårdsserien Jabushe på den kinesiska
marknaden genererade rekordordrar på

sammanlagt ca 75 MSEK.
· Bolaget tecknade ett avtal med bioteknikföretaget Ellen AB (publ) om
samarbete gällande utveckling av en ny

intimhälsoprodukt innehållande MedicaNatumins patenterade teknologi.
· Genom ett exklusivt samarbetsavtal med MedCoat AB har MedicaNatumin
tagit över ansvaret för

marknadsföring och försäljning av produkten Medcoat® på den svenska,
norska och finska marknaden.

· MedicaNatumin fick utmärkelsen "Årets leverantör" av hälsofackkedjan
Hälsokraft.

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång
Kommentar från VD
Omsättningsökning med 47,3 procent
MedicaNatumin har startat 2018 oerhört starkt och det är mycket
glädjande att som nytillträdd VD få leda organisationen i detta
spännande skede. Den positiva trend som vi såg under andra halvåret
2017 har

fortsatt under 2018 års första halvår som landade i en omsättning på
89,2 MSEK (60,6).

Omsättningsökningen med 28,6 MSEK (47,3 procent) har gjorts med en
ökad bruttomarginal och minimal kostnadsökning, vilket till stor del
är en följd av effektivisering av våra interna processer och
synergier i koncernen. EBITDA-resultatet uppgick till 20,9 MSEK
vilket motsvarar 23,4 procent.

Innovationsarbete och produktutveckling
Under våren har vi arbetat aktivt med att effektivisera vår
produktutvecklingsprocess. Detta arbete innebär att vi

driver innovation och produktutveckling utifrån både en intern och
extern plattform i en väl definierad process, både kort- och
långsiktigt. Våra kvalificerade produktutvecklare har färdigställt
flertalet produkter som redan har eller kommer att kommersialiseras
av våra samarbetspartners för den nordiska marknaden samt
exportmarknaden.

Ett exempel på detta är samarbetet med Ellen AB för utveckling av en
intimhälsoprodukt. Under det första halvåret har våra kunder lanserat
flera produkter baserade på våra patentplattformar. Vår
medicinsktekniska produkt som behandlar nagelsvamp och som
marknadsförs av Perrigo har nu lanserats i ett tiotal europeiska
länder.

Försäljning och marknad
Vi har stark närvaro i hälsofackhandeln i Norden och MedicaNatumin
fick i första kvartalet ytterligare en bekräftelse på att vi är en
väletablerad och uppskattad samarbetspartner genom utmärkelsen "Årets
leverantör" av hälsofackkedjan Hälsokraft.

Vi arbetar kontinuerligt med vårt engagemang i alla våra
distributionskanaler och flera av våra varumärken har bidragit till
den ökande omsättningen på den nordiska marknaden med Astaxin,
Jabushe hudvårdsserie och Jabushe Collacen som sticker ut med stark
utveckling. Våra nyheter Jabushe Sun, ett kosttillskott med naturligt
betakaroten för en fräsch solbrun hudton, och Medcoat®, ett
tablettöverdrag som gör tabletter lättare att svälja, samt Jabushe
Intense Moisture Protection har mottagits väl på marknaden.
Kyolic-familjen fick även den ett tillskott i form av Kyolic
Immunsupport som lanserades i Norge under våren. Vi kommer att
komplettera våra starka varumärken med ytterligare produkter i
prioriterade segment under hösten och in i 2019. Vi har under våren
arbetat med registrering av produkter inom fot- och hudvårdsområdet
för vår nya avtalspartner i Mellanöstern-området. Detta
produktionsförberedande arbete har tagit något längre tid än beräknat
beroende på lång handläggningstid hos lokala myndigheter. Vi bedömer
nu leveransstart under senhösten.

Jabushe på den kinesiska marknaden
Under första halvåret erhöll MedicaNatumin flertalet större ordrar för
Jabushe-produkter från vår distributör

på den kinesiska marknaden. Utleveranser på cirka 25 MSEK har skett
under första halvåret med fortsatta leveranser under andra halvåret
och framåt. Den positiva utvecklingen är ett resultat av de
investeringar i marknadsföring direkt mot konsument som görs av vår
distributör, samt styrkan i Jabushevarumärket som genererar den
ökande efterfrågan på marknaden. Vi arbetar kontinuerligt med vår
långsiktiga strategi för regionen.

Produktion
De lyckade exportsatsningarna har i perioden haft ett positivt utslag
på produktionsbeläggningen med merparten av Jabushesortimentet som nu
produceras i vår produktionsanläggning i Habo. Resultatet av
produktionssynergierna

i samband med förvärvet av Natumin Pharma bedömer vi ha fått förväntad
genomslagskraft. Vi har under första halvåret uppnått större volym av
egna varumärken genom produktionen än under hela 2017.
Produktionsanläggningen är väl anpassad till våra behov i dagsläget
och även för ökade produktionsvolymer framöver.

Hållbarhet
Under våren arbetade vi med att få vårt kvalitetsledningssystem på
plats inför ISO 13485-revisionen för medicintekniska produkter.
Certifieringen pågår under augusti månad och vi upplever att detta
kommer ge ett bra stöd och struktur i vårt arbete. Med certifikatet
kan vi på ett ännu bättre sätt än tidigare visa för våra intressenter
att vi uppnår en hög kravnivå. Vår regulatoriska verksamhet har
etablerats väl med utgångspunkt från Habo.

En gemensam strategi för fortsatt tillväxt
Arbetet med att aktualisera MedicaNatumins strategiska treårsplan är
på god väg och något som vi kommer

att ha fokus på fortsättningsvis. De framgångar vi ser i MedicaNatumin
har inte uppstått utan ansträngningar i organisationen. Det är ett
kvitto på att vi har engagerade medarbetare som gör en fantastisk
insats och att vi upprätthåller ett fokus, vilket är ett måste för
att lyckas i en konkurrensutsatt marknad lokalt och globalt. Det
finns fortsatt god potential för ett antal produkter i vårt sortiment
att utvecklas ännu bättre än de gör idag liksom möjligheter till ökad
försäljning på flera marknader. I vår strategiska plan satte vi en
finansiell målsättning om

ca 15 procents årlig ökning av omsättningen. Därmed skulle vi nå en
stabil årlig omsättning på 200 MSEK i slutet av 2020. Det känns
mycket positivt att starta denna resa med ett starkt första halvår.
Med försiktig optimism och fokus på långsiktig framgång ser vi fram
emot kommande period.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 augusti 2018.

För ytterligare information kontakta
Ulrika Albers, VD
Ulrika.albers@medicanord.se

Om MedicaNatumin
Bolaget bildades 2006 och fokuserar på forskning, utveckling och
försäljning av kosttillskott, medicintekniska produkter och andra
hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad
effekt och säkerhet.

Dåvarande Scandinavian Clinical Nutrition AB förvärvade under sommaren
2013 Medica Nord-gruppen, och i juni 2014 även Nature Invest.
Förvärven innebär att koncernen har en ledande position på marknaden
inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien med ett starkt utbud av såväl
etablerade egna varumärken som inlicensierade produkter inom
kosttillskott och registrerade medicintekniska produkter. I samband
med att bolaget förvärvade Natumin Pharma AB under våren 2016 fick
bolaget tillgång till en modern fabrik med tillhörande
forskningsanläggning, ett antal patenterade produkter samt c:a 70
patent. Bolaget bytte namn till MedicaNatumin AB i december 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medicanatumin-ab/r/delarsrapport-januari---jun...
http://mb.cision.com/Main/15156/2601940/898274.pdf
http://mb.cision.com/Public/15156/2601940/9f79dca927a17db1.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.