Du är här

2018-07-27

Medicover: Delårsrapport april-juni 2018

Andra kvartalet

· Nettoomsättningen ökade med 13,8 procent till 161,1 MEUR (141,6
MEUR). Organisk tillväxt uppgick till 13,7 procent.

· Rörelseresultatet uppgick till 6,4 MEUR (5,7 MEUR), motsvarande
en rörelsemarginal på 4,0 procent (4,0 procent).

· Nettoresultatet uppgick till 7,0 MEUR (2,3 MEUR), vilket ger en
vinstmarginal på 4,3 procent (1,6 procent).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,3 MEUR
(8,9 MEUR).

· Vinst per aktie/efter utspädning var 0,050 EUR (0,016 EUR).
· EBITDA ökade med 10,7 procent till 13,5 MEUR (12,2 MEUR), vilket
motsvarar en EBITDA-marginal på 8,4 procent (8,6 procent).

Första halvåret

· Nettoomsättningen ökade med 13,9 procent till 323,0 MEUR (283,5
MEUR). Organisk tillväxt uppgick till 14,0 procent.

· Nettoresultatet uppgick till 16,4 MEUR (6,7 MEUR), vilket ger en
vinstmarginal på 5,1 procent (2,4 procent).

· EBITDA ökade med 12,2 procent till 28,5 MEUR (25,4 MEUR), vilket
motsvarar en EBITDA-marginal på 8,8 procent (9,0 procent).

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Miljoner euro, Kv 2 Kv 2 För 6M 6M För- Helår 2017
MEUR 2018 2017 -ändring 2018 2017 ändring

Nettoomsättning 161,1 141,6 14% 323,0 283,5 14% 580,2
Rörelseresultat 6,4 5,7 12% 14,5 12,5 16% 28,8
Rörelsemarginal, % 4,0% 4,0% 4,5% 4,4% 5,0%
Nettoresultat 7,0 2,3 204% 16,4 6,7 145% 20,2
Vinstmarginal, % 4,3% 1,6% 5,1% 2,4% 3,5%
Vinst per aktie, 0,050 0,016 213% 0,117 0,054 117% 0,157
EUR
Vinst per aktie 0,050 0,016 213% 0,117 0,054 117% 0,157
efter utspädning,
EUR

EBITDA 13,5 12,2 11% 28,5 25,4 12% 55,0
EBITDA-marginal, % 8,4% 8,6% 8,8% 9,0% 9,5%

För definitioner och avstämningar av alternativa nyckeltal, se not 7.

Denna information är sådan information som Medicover AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2018 kl.
8.00 CEST. Delårsrapporten samt övrig information om Medicover finns
tillgänglig på medicover.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paula Treutiger, Director Corporate Communications & Investor
Relations

Tel: 0733-666599
Mail: paula.treutiger@medicover.com

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och
diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort
antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt
laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2017,
så uppgick Medicovers omsättning till cirka 580 MEUR och anställda
till 15 900. För mer information, besök www.medicover.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medicover/r/delarsrapport-april-juni-2018,c258...
http://mb.cision.com/Main/15662/2582202/883649.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.