Du är här

2018-08-15

MedicPen: Halvårsrapport Q1-Q2 2018

Sammanfattning av halvårsrapport Q1-Q2 2018

20180101 - 20180630

· Nettoomsättningen uppgick till 2 608 SEK (0 SEK)

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 329 535 SEK (7
678 261 SEK)

· Resultatet per aktie* uppgick till -0.08 SEK (0,09 SEK)

· Soliditeten per den 30 juni 2018 uppgick till 90% (82%)

* Beräknat utifrån 112 228 971 antal aktier

Viktiga händelser under första halvåret 2018

· Den 8 januari meddelade bolaget att de fem första Medimi®Smart
levererats till NOPII-kommunerna på Jylland i Danmark.

· Den 1 februari skickade MedicPen ut en uppdatering där det
framgick att för-testet i de danska kommunerna på Jylland pågått i
tre veckor och att det fungerat enligt förväntan. Vidare framhölls
att MedicPen därmed påbörjade förberedelserna för att leverera fler
Medimi®Smart. Vidare framgick det av uppdateringen att MedicPen
deltog på Välfärdens Innovationsdag i Köpenhamn tillsammans med
bolagets partner CareConsult under det gemensamma namnet MedicCare.
Ett resultat av deltagandet var att möten bokades med danska
kommuner. Slutligen framhölls att MedicPen startat förberedelserna
för att introducera Medimi®Smart i USA. Kontakter med aktörer i USA
har tagits och bolaget har skaffat sig en bra bild över de
regulatoriska förutsättningarna inför en introduktion.

· Bolaget skickade ut ett pressmeddelande den 6 februari där det
framgick att intäkterna från NOPII-projektet beräknas uppgå till
cirka 900.000 danska kronor under 2018 och början av 2019, samt att
intäkterna förväntas öka successivt därefter under de kommande åren.

· Den 6 februari skickades ytterligare ett pressmeddelande ut, där
bolaget beskrev prissättningsmodell och beräknad potential för
Danmark. Två prissättningsmodeller ansågs vara aktuella, nämligen köp
av Medimi®Smart samt leasing i kombination med supportavtal. Den
sistnämnda modellen, som bedöms bli den dominerande, ger löpande
intäkter till bolaget under produktens livsccykel, vilken uppgår till
minst fem år. Vidare bedömer bolaget att marknaden i Danmark uppgår
till minst 30.000 Medimi®Smart. Med 3.000 utleasade Medimi®Smart
beräknas bolaget uppnå nollresultat baserat på 2018 års
kostnadsmassa. Bolaget gav dock ingen prognos för när nollresultat
kan förväntas uppnås.

· Den 21 februari publicerades MedicPens bokslutskommuniké.
· Den 19 mars publicerades kallelsen till årsstämman.
· Den 20 mars meddelade bolaget att man kommit vidare till
slutomgången i en upphandling i Norge där 29 kommuner har för avsikt
att genomföra köp av "Elektronisk medisineringsstötte". Bolaget kunde
dock inte ge någon prognos av antalet patienter eller hur många
Medimi®Smart som kunde komma i fråga.

· Bolaget meddelade den 29 mars namnen på valberedningens förslag
till styrelseledamöter. Valberedningens förslag var omval av Sigrun
Axelsson och Stefan Knutsson samt nyval av Gun-Britt Fransson och
Mats Persson. Valberedningen föreslog att Sigrun Axelsson väljs till
styrelseordföranden. Styrelseordföranden Kjell-Åke Andersson och
styrelseledamoten Christian Hallin hade avböjt omval.

· Den 29 mars publicerades fullständiga handlingar till bolagets
årsstämma.

· Den 10 april skickade MedicPen ut en uppdatering i vilken det
meddelades att testfasen i Danmark fortgår samt att NOPII-projektet
bytt namn till TIM, Totallösning till Intelligent Medicinhantering.
Samtidigt meddelade bolaget att 30 stycken Medimi®Smart producerats
och att leverans sker de närmaste dagarna.

· Den 19 april publicerades kommunikén från årsstämman.
· Den 23 april skickade bolaget ut ett pressmeddelande där det
meddelades att Delårsrapport Q1 2018 publiceras den 3 maj.

· Den 3 maj meddelade bolaget att VD Fredrik Westman ska framträda
på Aktiedagen i Göteborg den 8 maj.

· Den 14 maj meddelade MedicPen att bolaget gått vidare med sitt
huvudpatent för Medimi®Smart och skickat in en PCT-ansökan. Vidare
meddelades att bolaget skickat den första Medimi®Smart till sin
samarbetspartner i USA.

· Den 21 maj meddelade bolaget att teckningstiden för TO4 inleds.
· Den 22 maj meddelade bolaget att sista dag för handel med TO4 är
den 30 maj.

· Den 24 maj meddelade bolaget att man ej vann upphandlingen i
Norge gällande "elektronisk medisineringsstötte" till 29 norska
kommuner.

· Den 5 juni meddelade bolaget att teckningsperioden för
teckningsoptioner av serie TO4 avslutats den 1 juni. 357 899
teckningsotioner utnyttjades för teckning av lika många aktier.
Teckningsgraden uppgick till cirka 3,8 procent och bolaget tillfördes
därmed cirka 447 000 kronor.

Händelser efter utgången av första halvåret. 2018

· Den 1 augusti meddelade MedicPen att testerna i Danmark fortgår
med ändrad tidsplan. I pressmeddelandet framhölls att konsortiet och
kommunerna valt att byta testmiljö och att målsättningen är att
genomföra testerna ute hos patient med start i september 2018. Vidare
angavs att skälen till förseningen var att det var olämpligt att från
början involvera patienter i implementeringen av ett komplext
medicinhanteringssystem, att manualer och utbildningsmaterial ska
revideras, samt att det uppstod software, elektronik- och
mekanikproblem i Medimi®Smart. Vidare angavs skäl till varför problem
uppstod med Medimi®Smart samt att bolaget i pressmeddelandet framhöll
att flertalet problem lösts. Därutöver beskrev bolaget kort att man
nu bearbetar såväl den svenska som amerikanska marknaden.

Tidpunkter för ekonomisk information

2018-11-22 Delårsrapport Q3 2018
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2019-04-25 Delårsrapport 1 Q1 2019

VD har ordet

Det gångna halvåret har varit oerhört händelserikt, inte minst med
tanke på implementeringen av Medimi®Smart i Danmark. Implementeringen
som startade för ungefär sju månader sedan fortgår men med en
förändrad tidsplan. Det har varit mycket inspirerande att få vara med
om en så viktig process för MedicPen. Jag vågar påstå att det är det
viktigaste projektet hittills i bolagets historia och sannolikt har
förutsättningarna för bolaget aldrig någonsin varit bättre.

MedicPen arbetar sedan mer än ett år tillbaka strukturerat och
metodiskt vilket bland annat innebär att utvecklingsarbetet,
dokumentationen och testrutinerna har förbättrats avsevärt. Detta i
kombination med valet att byta testmiljö i Danmark, från patient till
kommunens kontor, har avsevärt effektiviserat testerna. I testerna
har vi hämtat riktiga patienters ordinationer, använt riktiga
mediciner och testat medicinhanteringssystemet skarpt. Apoteket har
packat kassetterna till Medimi®Smart, Falck har levererat och
övervakat och Flex-systemet kommunicerat med sjukvårdssystemet.
Ytterligare en viktig faktor som varit avgörande för att hantera
problem och föra projektet framåt är den positiva attityd som präglar
samarbetet. Det kan låta som en klyscha, men intresset för
Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet är nu stort, inte minst i
Danmark där vi har ständig kontakt med kommuner och regioner som
följer testerna på Nordjylland.

I Sverige råder andra förhållanden och förutsättningarna skiljer sig
mycket i jämförelse med vår nordiska granne i väst. Vi har dock en
bra bild av hur bolaget bör gå tillväga för att introducera
Medimi®Smart i Sverige och vi återkommer senare i år kring detta.

USA är en spännande marknad med goda förutsättningar för Medimi®Smart.
Vi har sedan en tid tillbaka ett väl utvecklat samarbete med en
partner som har bra nätverk och inte minst goda kunskaper om hur
medicinteknik introduceras i landet. Vi har under det gångna halvåret
anpassat Medimi®Smart och tillhörande dokumentation för den
amerikanska marknaden. Nästa steg, vilket redan inletts, är att
marknadsföra Medimi®Smart på den amerikanska marknaden i syfte att
finna lämpliga samarbetspartners och kunder.

Bolagets kostnader har varit högre det första halvåret 2018 i
jämförelse med samma period 2017. Det finns en rad skäl till detta.
Ett skäl är att bolaget använde teknikkonsulter i stor utsträckning i
arbetet med att åtgärda de software-, hårdvaru- och elektronikproblem
som uppstod i Medimi®Smart i samband med testerna i Danmark. Ett
annat skäl är inköp av komponenter till de Medimi®Smart som ska
implementeras på Nordjylland. I takt med att vi löst flertalet
problem med Medimi®Smart har behovet av extern hjälp från
teknikkonsulter minskat.

Under andra halvåret av 2018 kommer vi att fortsätta på den inslagna
vägen och i stor utsträckning fokusera på Danmark och inte minst på
den pågående implementeringen på Nordjylland.

Fredrik Westman
VD, MedicPen AB

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medicpen/r/halvarsrapport-q1-q2-2018,c2592637
http://mb.cision.com/Main/11586/2592637/891623.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.