Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-10-16

Medivir: Abbotts hepatit C projekt har mer kvar att bevisa - FC

(SIX) Medivirs konkurrent Abbott Laboratories presenterade
under måndagen lovande data i fas IIb avseende en
kombinationsbehandling mot hepatit C. Gårdagens studieresultat
avser dock patienter med relativt god leverstatus utan så kallad
levercirros, vilket leder till skrumplever. Om Abbott ska kunna
behandla även dessa patienter behöver bolaget uppvisa
ytterligare goda resultat i även denna patientgrupp med
bibehållen effekt och säkerhetsprofil.

"Abbotts data tycker jag visar på att det fungerar. Det är
tillräckligt stora grupper för att säga att det är en relevant
mängd patienter, men det är fortfarande friska levrar och det
vet vi att det är inte de som behandlas för de har mer att
bevisa", säger Medivirs finanschef Rein Piir till SIX.

"De flesta som får vård i dag är inga av de här som de visar
data på nu, utan de flesta som får vård i dag är de som har
kommit mycket längre i sin sjukdomsprogress. Så att då vill man
se data från den typen av patientgrupper och man vill också se
att det är säkert och vältolererat. De behöver addera till mer
patienter från andra grupperingar för att kunna hävda att det
här ser så bra ut generellt. Men jag tror inte att man ska
underskatta det. Det ser bra ut så här långt i
läkemedelsutvecklingen".

Resultaten från Abbott-studien visade, tolv veckor efter
avslutad behandling, på svarsgrader upp till 99 procent hos
patienter som tidigare inte behandlats mot hepatit C.
Svarsgraden sjunker till 89 procent i mer svårbehandlade
patienter tillhörande så kallad genotyp 1a som tidigare inte
svarat på en standardbehandling bestående av peg-interferon och
ribavirin.

Studien från Abbott "visar otvivelaktigt på bra data, vilket
visar att konceptet fungerar", säger Rein Piir.

"Det finns två reflektioner. Vad händer när de börjar
behandla de patienter som faktiskt är i behov av vård med
sjukare levrar oavsett om det är null eller naiv. Och vad händer
just med de patienterna, med tanke på att det är fem olika
substanser", fortsätter Rein Piir.

Abbotts kombinationsbehandling består av fem delar,
proteashämmaren ABT-450, effektförlängaren ritonavir som bromar
kroppens nedbrytning av ABT-450, polymerashämmarna ABT-267 och
ABT-333 samt ribavirin som ingår i dagens standardbehandling.

Medivirs finanschef har i en tidigare intervju med SIX
förklarat skillnaden mellan proteashämmare och polymerashämmare
som att proteashämmare "slår hårt och bankar ned" medan
polymerashämmare "fungerar som en hyvel som hyvlar så att det
blir en ren yta". Proteashämmare och polymerashämmare används
därav ofta i kombination.

I den redovisade fas IIb-studien fick 4 av 448 patienter
avbryta studien på grund av biverkningar. Av fem oönskade
händelser uppges endast en av dessa, en patient med smärta i
leder, möjligen vara förknippat med läkemedlen.

De vanligaste biverkningarna som noterades i studien var
däremot trötthet och huvudvärk. Bland patientgruppen som
tidigare inte behandlats mot hepatit C noterades dessa symtom
hos 28 procent av patienterna. I gruppen som tidigare behandlats
med standardbehandlingen uppgav 27 procent att de kände av
trötthet medan 31 procent hade haft huvudvärk.

Resultaten skulle enligt Piir ha varit ännu mer imponerande
om studien hade använt sig av färre substanser och även
exkluderat ribavirin, som är förknippat med biverkningar. "Vägen
till att komma till marknaden har blivit det interferonfria
herreväldet på något vis. Alla ska ta den vägen", säger Rein
Piir.

Medivirs aktie föll under måndagen med 4,9 procent till 67,50
kronor.

"Spontant kan jag förstå att det blir så, men samtidigt när
det gäller just data från Abbott och även Gileads data så är det
lätt att visa i förhållandevis friska patienter", säger Rein
Piir.

Den stora marknaden för behandling av hepatit C talar för att
flera olika spelare kommer att rymmas. En tidigare bedömning har
uppskattat att marknaden för hepatit C kommer att uppgå till 20
miljarder dollar vid 2020.

"Det kommer att finnas ett flertal spelare, det kommer att
vara en kamp om tiden och det kommer vara en positionering om
patienterna, Men det sistnämnda kan du bara göra om du har visat
data från de patientgrupperna. Vad de visar här är att i naiva
och null responders med friska levrar med fem substanser så får
det jättebra effekt och det är bara att gratulera", säger Piir.

Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85
magnus.bernet@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.