Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-21

Medivir: Första patienten med tjocktarmscancer doserad i Medivirs fas 2 studie av kombinationsbehandling med birinapant och...

Pressmeddelande 21 december 2018

Stockholm - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att den
första patienten har doserats i fas 2 delen av BPT-201 studien av
birinapant i kombination med Keytruda® (pembrolizumab).

BPT- 201 är en multicenter studie som består av en fas 1 och en fas 2
del. I fas 1 delen, som hade en doseskalerings design, inkluderades
patienter med solida tumörer som inte hade svarat på tillgängliga
behandlingsmetoder. Som företaget tidigare presenterat hade
kombinationsbehandlingen med birinapant och Keytruda en positiv
säkerhetsprofil som var jämförbar med behandling med bara Keytruda®.
Fas 2 delen av BPT-201 inkluderar initialt patienter med
mikrosatellitstabil tjocktarmscancer som inte har svarat på någon
annan tillgänglig terapi. Den primära studieparametern är ORR,
Overall Response Rate. Patienterna som inkluderats i fas 2 studien
fortsätter behandlingen med Keytruda och birinapant (22mg/m2) om de
inte blir sämre eller får allvarliga biverkningar. Målet är att
inkludera 28 patienter i tjockcancerstudien och en futilitetsanalys
är planerad efter högst 14 patienter.

"Tjocktarmscancer är en indikation där det finns ett stort behov av
bättre mediciner," sade Dr Uli hacksell, Medivirs vd. "I den nyligen
avslutade fas 1 studien av behandling med birinapant och Keytruda
observerade vi en positiv säkerhetsprofil och dessutom en
effektsignal. Vi tror att kombinationsbehandlingen med birinapant och
Keytruda kan ha stor potential och ser med spänning fram emot att
slutföra och analysera den pågående fas 2 studien i patienter med
tjocktarmscancer."

För ytterligare information vänligen kontakta:
Uli Hacksell, vd, Medivir AB, tel: 08-5468 3100
Erik Björk, CFO, Medivir AB, mobil: 072-228 2831

Denna information är sådan som Medivir AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 21 december, klockan 08.15 CET.

Om Birinapant
Birinapant utvecklas för att förhöja behandlingssvaret och förlänga
överlevnaden hos patienter med solida tumörer, där befintliga
behandlingar inte har tillräcklig överlevnadsnytta eller där
patienten inte längre har något behandlingsalternativ. Genom sin
unika verkningsmekanism har birinapant potential att förstärka
behandlingseffekten i kombinationsterapi med andra behandlingsformer.
Medivirs initiala fokus är att utveckla birinapant i kombination med
en immunterapibaserad cancerbehandling.

Om kombinationsstudien med birinapant och Keytruda
Studien, som utförs på flera kliniker, främst i USA, består av två
delar. Den första delen av studien (fas 1 delen) genomfördes som en
doseskalering med syfte att identifiera en rekommenderad dos av
birinapant för kombinationsbehandling med Keytruda. Ökande doser av
birinapant i kombination med den godkända dosen av Keytruda gavs till
patienter med behandlingsresistenta solida tumörer.

Nu när en rekommenderad dos av birinapant har fastställts, 22mg/m2,
har fas 2 delen av studien initierats. Det viktigaste syftet med fas
2 studien är att utvärdera effektiviteten av kombinationsbehandlingen
i patienter med samma typ av solida tumörer, inklusive
mikrosatellitstabil tjocktarmscancer. Ett viktigt sekundärt syfte är
att studera hur säker och tolererad behandlingen är.

Enligt villkoren i samarbetsavtalet mellan Medivir och MSD (genom dess
dotterbolag) kommer Keytruda tillhandahållas av MSD för denna studie
utan kostnad för Medivir. Keytruda marknadsförs av MSD (Merck & Co.,
Inc., Kenilworth, NJ, USA i USA och Kanada). Keytruda är ett
registrerat varumärke hos Merck Sharp & Dohme Corp., ett dotterbolag
till Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA. Medivir behåller alla
rättigheter till birinapant. Inga andra detaljer från avtalet är
offentliggjorda.

Om Medivir
Medivir är ett läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande
kompetens inom proteashämmare och nukleotider/nukleosider och
utvecklar innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov.
Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsen.
www.medivir.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medivir/r/forsta-patienten-med-tjocktarmscance...
https://mb.cision.com/Main/652/2705778/967266.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.