Du är här

2017-06-09

Medivir: Rekryteringen till fortsättningsstudien inom artrosprogrammet har slutförts och dataövervakningskommittén rekom...

Stockholm - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att
fortsatta framsteg gjorts i arbetet med att slutföra bolagets fas
IIa-studie för behandling av artros:

· Den öppna fas IIa-fortsättningsstudien är nu fullrekryterad
· Den till studien kopplade oberoende dataövervakningskommittén har
granskat ackumulerade säkerhetsdata från studien och rekommenderar en
fortsättning av studien

Fortsättningsstudien för utvärdering av MIV-711 hos patienter med
måttlig knäartros har nu rekryterat 50 deltagare och har därmed nått
sitt rekryteringsmål. Samtliga patienter som ingår i
fortsättningsstudien har rekryterats från den första fas IIa-studien
och kommer att behandlas med MIV-711 administrerad i doser om 200 mg
en gång om dagen.

Övergripande data från den första studien väntas under tredje
kvartalet 2017. Övergripande data från fortsättningsstudiens båda
grupper väntas under första halvåret 2018.

Fortsättningsstudiens primära mål är att bedöma säkerhet,
tolerabilitet och effekt av ytterligare sex månaders behandling med
MIV-711 hos patienter som i den första studien behandlades i sex
månader och uppvisade tecken på respons. Sammantaget erbjuder den
första studien och fortsättningsstudien en möjlighet att bedöma
effekten på den drabbade knäledens struktur av 12 månaders
behandling.

Studiens sekundära mål är att bedöma säkerhet, tolerabilitet och
effekt av sex månaders behandling med MIV-711 hos patienter som i den
första studien gavs placebo och vars artrossjukdom försämrades. Dessa
patienter, med snabbt försämrad sjukdomsbild, kan vara i särskilt
stort behov av en sjukdomsmodifierande behandling och
fortsättningsstudien erbjuder därmed en unik möjlighet att studera
effekten av behandling med MIV-711 hos denna patientpopulation.

En oberoende dataövervakningskommitté som är kopplad till studien
genomför återkommande granskningar av ackumulerade säkerhetsdata.
Baserat på en aktuell granskning av samtliga säkerhetsdata - dels
avblindade data från den första studien, dels de data som hittills
genererats i fortsättningsstudien - har dataövervakningskommittén
beslutat att rekommendera en fortsättning av fortsättningsstudien.
Den aktuella granskningen utgör den första av två planerade
granskningar under fortsättningsstudien.

- Vi välkomnar dataövervakningskommitténs beslut att rekommendera en
fortsättning av studien. Kumulativa data från fas IIa-programmet har
potential att visa att MIV-711 kan modifiera sjukdomsprocessen vid
artros. Detta kan förväntas väcka ett stort intresse bland såväl
andra läkemedelsföretag som bland artrospatienter och deras
behandlande läkare. Vi ser fram emot att kunna presentera data från
studierna under de kommande månaderna och att föra fortsatta samtal
kring framtida samarbeten när studierna har slutförts, säger Medivirs
VD Christine Lind.

MIV-711 utvecklas som ett sjukdomsmodifierande läkemedel vid artros
(en s.k. DMOAD), vilket innebär ett läkemedel med förmåga att
fördröja eller reversera nedbrytningen av leder som drabbats av
sjukdomen. Det finns ingen godkänd DMOAD på marknaden och artros
behandlas idag primärt med smärtlindrande läkemedel (analgetika) och
livsstilsförändringar. Behandling med analgetika kan innebära risker
för biverkningar som till exempel magtarmblödning och opioidberoende.
Läkemedel av DMOAD-typ har därför en mycket stor och attraktiv
marknadspotential. Medivir uppskattar att enbart USA-marknaden
motsvarar ett värde på mer än 6 miljarder dollar årligen, avseende
ett läkemedel som påverkar sjukdomsprocessen, även om användningen
begränsas till patienter med måttlig artros i viktbärande leder.

För ytterligare information kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0) 725 480 580
Richard Bethell, CSO Medivir AB, mobil: +46 (0) 72 704 3211
Denna information är sådan som Medivir AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 9 juni 2017, klockan 08.30 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på
onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och
nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla
innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är
noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid
Cap).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medivir/r/rekryteringen-till-fortsattningsstud...
http://mb.cision.com/Main/652/2284804/685920.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.