Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-24

Medivir: Simeprevir har fått godkännande i Ryssland

Stockholm - Medivir AB (OMX: MVIR) meddelade idag att det ryska
hälsoministeriet har godkänt Sovriad® (simeprevir) i kombination med
peginterferon alfa och ribavirin för behandling av kronisk hepatit C
genotyp 1 hos vuxna patienter med kompenserad leversjukdom (inklusive
patienter med cirros) och som är behandlingsnaiva eller inte har
svarat på tidigare interferonbaserad behandling (pegylerat eller
icke-pegylerat) med eller utan ribavirin. Ryssland blir därmed det
första EMEA-landet som får tillgång till simeprevir vilket innebär
ett betydande framsteg i behandlingen av hepatit C-patienter.

- Godkännandet i Ryssland är en viktig framgång för simeprevir och
ger landets hepatit C-patienter tillgång till ett nytt
behandlingsalternativ, säger Maris Hartmanis, Medivirs vd.

Enligt WHO:s statistik för 2011 har Ryssland den tredje högsta
förekomsten av hepatit C i världen med uppskattningsvis 3,7 miljoner
smittade[1]). För det aktuella läget saknas uppgifter, men under
januari 2014 diagnosticerades 4.858 nya hepatit C-fall i Ryssland
vilket motsvarar en ökning med 3,5 procent jämfört med samma månad
året innan[2]).

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR, mobil: +46 708 537 292.

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 24 mars 2014, klockan 08.30 CET.

Om Simeprevir
Simeprevir är en NS3/4A proteashämmare som utvecklas gemensamt av
Janssen R&D Ireland och Medivir AB och är indicerad för behandling av
kronisk hepatit C-infektion i kombination med pegylerat interferon
och ribavirin hos patienter med hepatit C genotyp 1 och 4 och
kompenserad leversjukdom, inklusive cirros.

Janssen ansvarar för den globala kliniska utvecklingen av simeprevir
och äger de exklusiva, globala marknadsrättigheterna för simeprevir,
med undantag för Norden. I enlighet med det marknadsgodkännande som
Janssen-Cilag International NV innehar kommer Medivir AB att även
fortsättningsvis ha marknadsrättigheterna för simeprevir i Norden. I
september 2013 godkändes simeprevir för behandling av hepatit C
genotyp 1 i Japan. Godkännanden för USA och Kanada följde i november
samma år.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s rådgivande kommitté (CHMP)
rekommenderade nyligen att användning av simeprevir i kombination med
andra läkemedel för behandling av kronisk hepatit C i vuxna patienter
ges marknadsgodkännande i EU. Ett sådant godkännande väntas under
andra kvartalet 2014.

Om Medivir
Medivir är ett växande forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus
på infektionssjukdomar. Medivir har expertis i världsklass på området
polymeras- och proteasenzymer samt läkemedelsutveckling inom dessa
områden har resulterat i en stark projektportfölj inom
infektionssjukdomar. Företagets viktigaste läkemedel är simeprevir,
en ny proteashämmare för behandling av hepatit C som utvecklas i
samarbete med Janssen R&D Ireland. Företaget arbetar även med
forskning och utveckling inom andra områden, såsom benrelaterade
sjukdomar och neuropatisk smärta. Medivir har också en bred
produktportfölj med receptbelagda läkemedel i Norden.

1) World Health Organization. Hepatit C. http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/Hepc.pdf

2) Federal Service on Surveillance for Consumer Rights Protection and Human Welfare

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medivir/r/simeprevir-har-fatt-godkannande-i-ry...
http://mb.cision.com/Main/652/9556302/223834.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.