Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

Mekonomen Group har uppnått målet om 1 500 elbilsverkstäder

Mekonomen Group har nått en viktig milstolpe i att omvandla sina verkstäder till att vara marknadsledande inom service av elbilar. Mer än 1 500 av koncernens verkstäder uppfyller nu kraven i standarden E+, som garanterar nödvändig kompetens och utrustning för att ta hand om de allra flesta av dagens elbilar. Mekonomen Group ökar nu sina satsningar med målsättningen att bli nummer ett för alla elbilsägare i norra Europa.

Standarden E+ utvecklades av Mekonomen Group och är den första standarden i eftermarknadsbranschen. Målet att nå 1 500 elbilsverkstäder sattes under bolagets kapitalmarknadsdag i februari 2021 för att uppnås senast 2022. Målet är nu nått, vilket innebär att 1 500 elbilsverkstäder har utbildats enligt koncernens egen standard E+ nivå 1. Nivå 1 garanterar att verkstäderna har rätt kompetens och utrustning för att ta hand om mer än 80 procent av det arbete som behövs på moderna elbilar.

"Detta är en viktig prestation och visar att vi leder omställningen av vår bransch. Vi siktar på att bli nummer ett för elbilsägare i norra Europa. Vi kommer att fortsätta att utveckla kompetensnivån, utöka sortimentet och utveckla tjänster i enlighet med tillväxten av elfordonsflottan på respektive marknad. Förutom utbildning i elbilsteknik täcker vi för närvarande mer än hälften av reservdelsbehovet för de 30 vanligaste elbilarna på våra marknader, och håller en hög fart för att nå full täckning", säger Pehr Oscarson, vd och koncernchef för Mekonomen Group.

Mekonomen Group har redan påbörjat utbildning av verkstäder i E+ nivå 2 på alla marknader, vilket godkänner avancerade arbeten på alla elbilar, inklusive byte av högspänningskomponenter. I Sverige har företaget startat en mobil E+ utbildningsturné som kommer att utbilda mekaniker på 29 platser i Sverige från oktober 2021 till juni 2022.

För ytterligare information, kontakta:

Petra Bendelin, Direktör strategi och affärsutveckling Mekonomen Group
Telefon: +46 (0)8 464 00 00, epost: petra.bendelin@mekonomengroup.com

Pehr Oscarson, Vd och koncernchef Mekonomen Group
Telefon: +46 (0)8 464 00 00, epost: pehr.oscarson@mekonomengroup.com

Författare Cision