Du är här

2017-05-22

Mertiva: Kommuniké från årsstämma i Mertiva

KOMMUNIK FRÅN ÅRSSTÄMMA I MERTIVA

Vid dagens årsstämma i Mertiva AB (publ) avhandlades följande:

Mertivas VD Andreas Bergsten gav en kort sammanfattning av de viktigaste händelserna under verksamhetsåret samt efter verksamhetsårets utgång. Bolagets resultat- och balansräkning fastställdes och styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Årsstämman godkände styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Stämman godkände förslaget till arvode för styrelsen och revisorerna.

Till styrelseordförande valdes Håkan Blomdahl (omval) och till styrelseledamöter Tommy Israelsson (omval) och Andreas Bergsten (omval).

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget Revideco AB fram till slutet av nästa årsstämma. Huvudansvarig revisor är fortsatt den auktoriserade revisorn Erik Emilsson.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra en (1) röst och aktie av serie B en tiondels (1/10) röst. Befintliga aktier blir serie A. En mindre justering gjordes av det förslag till ny bolagsordning som presenterades tillsammans med kallelsen till årsstämman, varefter den nya bolagsordningen antogs.

22 maj 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Bergsten, VD Mertiva AB
info@mertiva.se mailto:info@mertiva.se
0708-247048

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mertiva Kommunike fran arsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20366

Om Mertiva

Mertiva AB är ett investeringsföretag som i huvudsak består av innehav i Protein Sciences Corporation och Mercodia AB.

Mertiva-aktien är listad på NGM:s handelsplats Nordic MTF (kortnamn: MERT MTF).

Mer information finns på www.mertiva.se http://www.mertiva.se .

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.