Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-12

Metacon AB: Metacon AB (publ) genomför en företrädesemission

Metacon AB (publ) genomför en företrädesemission om 48 486 540 aktier,
fulltecknad tillförs Bolaget 16 970 289 kronor

Pressmeddelande
Karlskoga, 12 juli 2018

Metacon AB (publ) ("Metacon" eller "Bolaget") har, med stöd av det
bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 27 juni 2018,
beslutat om en företrädesemission om högst 48 486 540 aktier till en
teckningskurs om 0,35 kronor. Nyemissionen kommer som en följd av att
Bolaget har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat
godkännande för notering på Nordic MTF, med beräknad första
handelsdag satt till den 20 september 2018.

Nyemissionen täcks till i dagsläget av teckningsåtaganden, från
befintliga och nytillkommande investerare, motsvarande drygt en
tredjedel av emissionsbeloppet. Syftet med nyemissionen är för att
kunna finansiera en intensifierad marknadsbearbetning och stärka sin
allmänna finansiella ställning. Vid full teckning tillförs Metacon 16
970 289 kronor före transaktionskostnader.

Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att
uppgå till max 145 459 619. Nyemissionen motsvarar högst 33% av
bolaget. Det är även möjligt att anmäla sig för teckning av aktier
utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning erhålles i mån av
utrymme. Vid överteckning kommer i första hand de som tidigare
innehar aktier i Metacon att erhålla tilldelning, och i andra hand
nytillkommande.

Företrädesemissionens erbjudande i sammandrag:

Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 20 juli 2018.
För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs två
(2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie

Teckningsperiod: 24 juli 2018 till 31 augusti 2018

Teckningskurs: 0,35 kronor per aktie

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 48 486 540 aktier
motsvarande högst 16 970 289 kronor och lägst 34 285 714 aktier
motsvarande lägst 12 000 000 kronor. Bolaget uppskattar
emissionskostnaderna för företrädesemissionen till max 8% av
emissionsbeloppet

Antal aktier innan emissionen: 96 973 079 aktier

Värdering (pre-money): 33 940 578 kronor baserat på teckningskursen
0,35 kronor

Fullständiga villkor och anvisningar, memorandum, informationsfolder
och anmälningssedel kommer att offentliggöras på Metacons hemsida:
www.metacon.se

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,
KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE
ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN
AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Metacon AB, Dammbrovägen 1, 691 50 Karlskoga
Tfn: 0586-74 00 80 E-post: info@metacon.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/metacon-ab/r/metacon-ab--publ--genomfor-en-for...
http://mb.cision.com/Main/17030/2574692/877846.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.