Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-08

Metaller: Avvaktande handel, statistik från USA & Kina i fokus

(SIX) Basmetallerna noterade en avvaktande session och
handlades med en negativ underton omkring lunchtid. Marknaden
inväntar veckans tyngsta makrostatistik som presenteras före
USA-börsernas öppning.

Dagens viktigaste punkt i kalendern är den amerikanska
sysselsättningsstatistiken klockan 14.30. Exklusive
jordbrukssektorn väntas sysselsättningen ha ökat med 165.000
personer i februari. Under närmast föregående månad var
sysselsättningen preliminärt upp med 157.000.

Kinas handelsbalans visade ett överskott på 15,3
miljarder dollar i februari. Exporten ökade med 21,8 procent i
årstakt, vilket kan jämföras med förra månadens ökning på 25,0
procent och den förväntade uppgången som var 5,0 procent.
Importen var ned med 15,2 procent i årstakt, vilket kan jämföras
med en ökning om 28,8 procent i januari. Den förväntade
nedgången var 10,0 procent.

Kinas import av basmetaller minskade i februari, jämfört med
januari, till följd av det kinesiska nyåret. Kopparimporten
noterade en nedgång om 15 procent. Bedömare flaggar samtidigt
för att Kinas ekonomiska statistik för januari och februari är
väldigt svängig med anledning av nyårsfirandet. Därför varnar
man för att dra allt för stora slutsatser av dagens data.

Riktmärket, tremånadersterminen för koppar, noterades ned 0,5
procent i London. Vidare backade aluminium, zink och nickel
0,3 till 0,8 procent vardera. Ädelmetallerna handlades
oregelbundet.

Credit Suisse har sänkt sin rekommendation för sektorn
till undervikt från tidigare neutral. Banken lyfter fram en
försiktighet gällande Kina, en global återhämtningspaus
samtidigt som banken ej anser att värderingarna inom sektorn är
billiga, vilket föranleder rekommendationsförändringen.

På fredagen noterades stora förändringar i LME-lagren för
koppar som steg med 5,9 procent. Övriga basmetallerna visade på
små förändringar. Under den gångna veckan steg kopparlagren på
LME och SHFE med 7 procent. Hittills i år är lagren upp med
kraftiga 41 procent.

Diff*
Aluminium LME 3 mån, USD/ton 12:30 1964 -15 -0,8%
Aluminium LME 3 mån stängning 07-mar 1979
Aluminium LME 3 mån stängning 06-mar 1954
Aluminium LME 3 mån stängning 31-dec 2073
Aluminium LME 3 mån stängning 28-sep 2112
Aluminium LME 3 mån stängning 29-jun 1911
Aluminium LME 3 mån stängning 30-mar 2150

Guld spot, USD/uns 12:30 1579 +0 +0,0%
Guld spot stängning 07-mar 1579
Guld spot stängning 06-mar 1584
Guld spot stängning 31-dec 1675
Guld spot stängning 28-sep 1764
Guld spot stängning 29-jun 1599
Guld spot stängning 30-mar 1665

Koppar LME 3 mån, USD/ton 12:30 7728 -37 -0,5%
Koppar LME 3 mån stängning 07-mar 7765
Koppar LME 3 mån stängning 06-mar 7690
Koppar LME 3 mån stängning 31-dec 7931
Koppar LME 3 mån stängning 28-sep 8205
Koppar LME 3 mån stängning 29-jun 7685
Koppar LME 3 mån stängning 30-mar 8391

Nickel LME 3 mån, USD/ton 12:30 16600 -50 -0,3%
Nickel LME 3 mån stängning 07-mar 16650
Nickel LME 3 mån stängning 06-mar 16525
Nickel LME 3 mån stängning 31-dec 17060
Nickel LME 3 mån stängning 28-sep 18475
Nickel LME 3 mån stängning 29-jun 16730
Nickel LME 3 mån stängning 30-mar 17350

Silver spot, USD/uns 12:30 28,74 -0,17 -0,6%
Silver spot stängning 07-mar 28,91
Silver spot stängning 06-mar 29,06
Silver spot stängning 31-dec 30,37
Silver spot stängning 28-sep 34,46
Silver spot stängning 29-jun 27,47
Silver spot stängning 30-mar 28,49

Zink LME 3 mån, USD/ton 12:30 1985 -5 -0,3%
Zink LME 3 mån stängning 07-mar 1990
Zink LME 3 mån stängning 06-mar 1978
Zink LME 3 mån stängning 31-dec 2080
Zink LME 3 mån stängning 28-sep 2096
Zink LME 3 mån stängning 29-jun 1877
Zink LME 3 mån stängning 30-mar 2008

Diff*
Aluminium 08-mar 5188900 -8550 -0,2%
Aluminium 07-mar 5197450
Aluminium 31-dec 5210050
Aluminium 28-sep 5055850
Aluminium 29-jun 4833925
Aluminium 30-mar 5063350

Koppar 08-mar 509425 +28200 +5,9%
Koppar 07-mar 481225
Koppar 31-dec 320050
Koppar 28-sep 219400
Koppar 29-jun 257150
Koppar 30-mar 256275

Nickel 08-mar 160938 -24 -0,0%
Nickel 07-mar 160962
Nickel 31-dec 139908
Nickel 28-sep 122580
Nickel 29-jun 102852
Nickel 30-mar 99882

Zink 08-mar 1195550 -2475 -0,2%
Zink 07-mar 1198025
Zink 31-dec 1220750
Zink 28-sep 991375
Zink 29-jun 992025
Zink 30-mar 897375

*Diff jämfört med föregående dag

Caroline Karlander, tel +46 8 586 164 49
caroline.karlander@six-group.se
SIX News

Författare direkt.