Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-19

Metallvärden i Sverige AB: Kommuniké från årsstämman 2017

Årsstämma i Metallvärden I Sverige AB (publ.) avhölls torsdagen den 18
maj.

Stämman beslutade:

· Att godkänna framlagd årsredovisning, förslag till
vinstdisposition samt att bevilja styrelsen och verkställande
direktören ansvarsfrihet;

· Att som ordinarie ledamöter i styrelsen utse Björn Grufman, Peter
Zeidler, Wilhelm Rosenlund och Lars Ransgart - samtliga omval.

· Att till styrelsens ordförande utse Lars Ransgart.
Som svar på frågor från närvarande aktieägare om formuleringarna i den
revisionsberättelse som finns intagen i årsredovisningen, lämnade
bolagets revisor Johan Kaijser följande förtydligande:

· I revisionsberättelsen har revisorn avstått från att dels uttala
sig om huruvida årsredovisningen en upprättad enligt
årsredovisningslagen, dels avstått från att rekommendera att
årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen

· Huvudorsaken till att revisorn avstått från att uttala sig i
ovanstående frågor står att finna i styrelsens antagande om fortsatt
drift. Revisorn har gjort bedömningen att bolaget per den 31 december
2016 inte hade en finansiell ställning som säkerställde en fortsatt
drift under en kommande tolvmånadersperiod.

· Det påpekades att revisorn tillstyrker att stämman beviljar
styrelsen ansvarsfrihet.

· Bolagets finansiella ställning har stärkts genom den nyligen
genomförda företrädesemissionen och nämnda hinder kan av detta skäl
anses vara undanröjt.

Bolagets VD Björn Grufman informerade om att styrelsen i
pressmeddelande daterat den 17 maj dels redovisat utfallet av den
genomförda emissionen, dels även gjort bedömningen att bolagets
rörelsekapital efter emissionen gott och väl täcker bolagets
planerade drift under den kommande tolvmånadersperioden.

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 - 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se alternativt hemsidan www.metallvarden.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/metallvarden-i-sverige-ab/r/kommunike-fran-ars...
http://mb.cision.com/Main/15169/2269759/677155.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.