Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-18

Metallvärden i Sverige AB (publ.): Kompletterande information beträffande Årsredovisning 2014

Årsredovisning för verksamhetsåret 2014 samt övriga handlingar och förslag
inför Metallvärdens kommande årsstämma den 28 maj finns sedan några dagar
publicerade på bolagets hemsidawww.metallvarden.se

För tydlighets skull noteras att revisionsberättelsen i årsredovisningen
avviker från standardutformningen genom att revisorn avstår från att uttala
sig om dels vad avser om årsredovisningen är upprättad enligt
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av moderbolagets finansiella
ställning per 31 december 2014, dels vad avser tillstyrkande eller
avstyrkande av att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningarna.

Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

VD Björn Grufman kommenterar:

Styrelsen och ledningen för Metallvärden har all anledning att se tillbaka på
2014 med stor tacksamhet till våra medarbetare och till våra leverantörer.
Medarbetarna har ställt upp och jobbat hårt trots all motvind och våra
leverantörer har accepterat ett stort ackord av sina fordringar, vilket
medfört att vår balansräkning har stärkts väsentligt.

Med denna utgångspunkt kan vi se positivt på våra framtida möjligheter även om
allt inte är helt på plats. Vi kommer att kunna erbjuda våra kunder bra
produkter till rätt priser och vi kommer att med vår nya balansräkning kunna
föra samtal med potentiella samarbetspartners ur en stark position.

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.