Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-30

Micropos Medical: Delårsrapport januari - juni 2018

- Under Europas största strålbehandlingskongress ESTRO lanserade Micropos en ny förbrukningsvara RayPilot® HypoCath™, som innebär att framtida användning av RayPilot® kan göras helt utan kirurgiskt ingrepp.

- På samma kongress presenterades en Skandinavisk studie som för första gången i större skala gav vetenskapliga bevis för att hypofraktionering vid 7 behandlingstillfällen ger likvärdiga resultat som det vanliga 40-talet vilket är den typ av behandlingar som RayPilot® speciellt tagits fram för.

- Efter perioden i augusti gjordes den första beställningen av ett RayPilot® HypoCath™-system av ELSE Solutions, Micropos distributör i Italien.

Perioden januari-juni:

- Bolagets intäkter under perioden uppgick till 631 kSEK (80)

- Resultat efter finansiella poster -7,7 MSEK (-8,5)

- Soliditet 46 % (78 %)

- Resultat per aktie efter skatt -0,13 SEK (-0,14)

Perioden april-juni:

- Bolagets intäkter under perioden uppgick till 55 kSEK (0)

- Resultat efter finansiella poster -3,6 MSEK (-4,4)

- Resultat per aktie efter skatt -0,06 SEK (-0,07)

Bolagets verksamhet i korthet

Micropos Medicals produkt RayPilot® är ett tillbehör till
strålbehandlingsutrustning som möjliggör ökad precision vid
cancerbehandling i syfte att höja botningsgraden, minska
biverkningarna och korta ner behandlingstiden.

RayPilot® består i huvudsak av hårdvara, mjukvara och en patientunik
förbrukningsvara. Förbrukningsvaran kan förutom att lokalisera
strålområdet även automatiskt ge patientens identitet och arbete
pågår med att även integrera en världsunik funktion att samtidigt
mäta vilken stråldos som träffar i tumörområdet, allt i syfte att
säkerställa att behandlingen alltid sker på rätt patient med rätt
stråldos på cancertumören och inte på den friska vävnaden
runtomkring.

Micropos grundades 2003 vid Chalmers Innovation som 2014 rankades som
den sjunde bästa affärsinkubatorn i världen. Idéen till Bolagets
produkt RayPilot® kommer ursprungligen från ett internationellt team
av fyra läkare och professorer inom onkologi med många års erfarenhet
av strålbehandling och med flera framtagna medicintekniska produkter
och läkemedel i bagaget.

Bolaget har utifrån denna idé utvecklat, produktifierat och
certifierat RayPilot® för att möjliggöra precisionsbehandling av
cancer och produkten används idag vid strålbehandling av
prostatacancer.

Kliniska studier visar att vid prostatacancerbehandling kan tumören
röra sig internt i kroppen mer än 1 cm. Eftersom tumörens position
idag inte registreras under pågående strålbehandling kompenseras
organrörelsen med att strålning ges på ett betydligt större område
vilket medför att omkringliggande vävnad riskerar att skadas.

Micropos brukar göra liknelsen vid att om en cancertumör av en
mandarins storlek skall botas så strålas ett område stort som en
apelsin för att kompensera för eventuell rörelse. Detta är en av
orsakerna till de risker och biverkningar såsom impotens,
urinvägsbesvär och ändtarmsblödningar som är nära förknippade med
prostatacancerbehandling.

Micropos har sedan starten fokuserat på att ta fram RayPilot® för att
kontinuerligt registrera tumörens läge i kroppen i syfte att
möjliggöra precisionsbehandling med lägre risk för biverkningar och
färre behandlingstillfällen (hypofraktionering).

Under de första årens användning av RayPilot® har syftet varit att
utvärdera och ge svar på de frågeställningar som klinikerna har runt
produkten. Frågeställningarna har främst handlat om hur produkten
fungerar i det kliniska arbetsflödet, hur patienterna klarar av den
implanterade radiosändaren inuti prostata samt hur mycket prostata
rör på sig under pågående behandling.

Med den erfarenhet som byggts upp tillsammans med att en global trend
att vilja effektivisera behandlingen så har intresset för RayPilot®
ökat och därmed har affärsmodellen kunnat övergå från testanvändare
till i första steget kommersiell försäljning av förbrukningsvara och
under 2016 genomfördes den första kommersiella systemförsäljningen
till en distributör.

Vidare under 2017 kunde Bolaget meddela ytterligare tre systemorder
från referenskunden Helsingfors Universitetssjukhus, NHS Lothian i
Edinburgh, UK samt från distributören Euromed-Sofia i Bulgarien.

Eftersom flertalet strålbehandlingskliniker inte har möjlighet till
kirurgiska ingrepp presenterade Micropos under 2018 ytterligare en
förbrukningsvara RayPilot® HypoCath™ som till skillnad mot den
tidigare förbrukningsvaran kan användas utan behov av kirurgiskt
ingrepp och den första beställningen har redan lagts.

Bolaget fokuserar idag försäljningsinsatserna på den europeiska
marknaden och har distributörer för cirka 17 europeiska länder.

Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Händelser under perioden

Under det första halvåret har Micropos deltagit på flertalet
nationella och internationella mässor och kongresser inom
strålbehandling i nio länder runt om i Europa.

Vid Hungarian Medical Physics Congress, Turkish National Radiation
Oncology Congress och Amethysts kongress i Rom var Micropos även
föredragshållare. På Cypern (Turkiet) och i Italien hölls föredragen
av Bolagets referensanvändare i Turkiet, Gayrettepe Florence
Nightingale-sjukhuset i Istanbul, som berättade hur de använder
RayPilot® för att vara säkra på att behandla rätt när de utför
hypofraktionering med endast 5 behandlingstillfällen.

Därutöver har ett flertal demoresor med besök ute på
strålbehandlingskliniker genomförts i bland annat Sverige, Finland,
Storbritannien, Spanien och Portugal. Ett möte har även genomförts
med en professor från ett av världens mest välrenommerade
cancersjukhus, MD Anderson i Houston.

Under det första kvartalet rekryterades Massimo Abbiati som
säljkonsult. Massimo har 20 års erfarenhet från Elekta där han bland
annat varit affärsområdeschef för Sydeuropa samt Europachef inom
Atlantic-projektet (Elektas MR-Linac Unity som nyligen lanserades).
Innan dess var han under dryga tio år på Siemens och Philips.

I mars levererades ett RayPilot®-system till EuroMed-Sofia, bolagets
bulgariska distributör, utifrån den order som lades i december 2017.

I samband med ESTRO, Europas största strålbehandlingsmässa som hölls
den 20-24 april i Barcelona, lanserade Micropos en ny produkt i
RayPilot®-familjen: RayPilot® HypoCath™. Denna förbrukningsvara som
passar direkt med övriga delar i RayPilot®-systemet har tagits fram
för att helt ta bort behovet av det kirurgiska momentet som varit ett
stort hinder för kliniker att börja använda RayPilot®. HypoCath™ är
designad för att enkelt kunna appliceras helt utan kirurgiska ingrepp
för användning vid modern strålbehandling med få
behandlingstillfällen och hög precision.

HypoCath® är utformad som en urinkateter med RayPilot®-tekniken
integrerad för att kunna följa prostatarörelse i realtid. Genom denna
utformning kan produkten appliceras på ett rutinmässigt sätt utan
krav på kirurgiska moment och operationssal, vilket tidigare varit
fallet. Ökad precision och säkerhet är en av förutsättningarna för
att minska risken för oönskade biverkningar och för att dra ner på
antalet behandlingstillfällen genom så kallad hypofraktionering.
Intresset och mottagandet för HypoCath™ på ESTRO var mycket stort och
även kliniker som under tidigare år inte bemödat sig med att besöka
bolagets monter visade intresse. Certifieringsarbetet av produkten
pågår nu.

På ESTRO presenterades även en skandinavisk studie, utförd vid 12
olika kliniker och ledd av forskare från Umeå Universitet, som
bekräftade att hypofraktionering med 7 behandlingstillfällen av
prostatacancer är lika effektivt som behandling vid 40-talet
tillfällen. Vid hypofraktionering ökar kraven på precision i
strålbehandlingen och Micropos bedömer att dessa nya vetenskapliga
bevis i kombination med HypoCath™ gör att förutsättningarna för
RayPilot® har stärkts ytterligare.

Händelser efter perioden

Micropos har deltagit på mässan UKRO i Storbritannien i början av juli
och haft fler möten med strålbehandlingskliniker och
strålbehandlingskedjor för att presentera HypoCath™ i Spanien,
Grekland, Portugal och UK.

I augusti erhölls den första ordern på ett RayPilot® HypoCath™-system,
endast drygt tre månader efter att produkten lanserades på ESTRO.
Ordern lades av Micropos italienska distributör ELSE Solutions som
har sett ett ökat intresse från den italienska marknaden efter
lanseringen av RayPilot® HypoCath™ och som har diskussioner igång med
flertalet potentiella kunder.

VD-ord

Det andra kvartalet dominerades av ESTRO i april där vi visade upp vår
nya produkt RayPilot® HypoCath™. Intresset har varit stort, vilket är
lätt att förstå. RayPilot® har alltid fungerat väldigt bra i
arbetsflödet runt själva strålbehandlingen, men det kirurgiska
ingreppet för att få radiosändaren på plats innan strålbehandlingen
har upplevts som ett stort hinder. Med RayPilot® HypoCath™ försvinner
det momentet helt, vilket gör att RayPilot® passar smidigt in i hela
klinikens arbetsflöde, från att patienten träffar läkaren till att
patienten är färdigbehandlad.

Samtidigt som vi lanserar RayPilot® HypoCath™ fortsätter ansamlingen
av vetenskapliga bevis för hypofraktionering. Vid ESTRO i april
presenterades en skandinavisk studie som visade att hypofraktionering
med 7 behandlingstillfällen är lika effektivt mot prostatacancer som
40-talet behandlingstillfällen. Det är vid denna typ av behandlingar,
när man enbart har ett fåtal gånger på sig att träffa det rörliga
organet, som precisionen är som viktigast och där RayPilot® kan ha en
avgörande betydelse för resultatet.

Publikationer av studier som denna är väldigt viktiga för att få
hypofraktionering att bli en rutinbehandling då behandlingsformer
skall vara evidensbaserade. Det har inneburit att kliniker som velat
börja använda RayPilot® vid hypofraktionering ofta fått ett extra
arbete med att ansöka om etisk granskning eller en klinisk studie.
Med fler publicerade studier kan med andra ord fler kliniker börja
använda hypofraktionering, vilket i praktiken innebär en större
adresserbar marknad för Micropos och ett ökat intresse för RayPilot®.

Efter periodens slut, i augusti, beställde vår italienska distributör
det första RayPilot® HypoCath™-systemet. Vi ser det som ett kvitto på
att stegen vi tagit med RayPilot® HypoCath™ och med rekryteringen av
Massimo Abbiati som säljkonsult är de rätta.

Vi jobbar intensivt vidare med försäljningsarbetet och träffar hela
tiden läkare, fysiker och kliniker, både ute på kongresser och i
enskilda möten, och märker där av det ökade intresset. Med RayPilot®
HypoCath™ på plats, som vi hoppas få slutgiltigt certifierad under
det andra halvåret, är vår bedömning är att förutsättningarna för vår
affär är ...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.