Du är här

2017-05-26

Micropos Medical: Kommuniké från Årsstämma 2017-05-24

· Torben Jörgensen valdes till ordförande att leda årsstämman
· Vid stämman var 19 289 502 (32,3 %) aktier av totalt 59 738 255
aktier representerade.

· Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning
enligt styrelsens förslag

· Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med
styrelsens förslag

· Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret

· Stämman fastställde styrelsens arvode till totalt 530 000 kr
varav ordförande med 200 000 kr och vice ordförande med 150 000 kr
samt 90 000 kr vardera till ledamöterna Bo Lennernäs och Olof Sandén.

· Stämman valde följande till styrelseledamöter till och med nästa
årsstämma har hållits: Torben Jørgensen (omval), Bo Lennernäs
(omval), Christer Ljungberg (omval), Olof Sandén (omval). Till
styrelsens ordförande valdes Torben Jørgensen och till styrelsens
vice ordförande valdes Christer Ljungberg.

· Stämman valde KPMG som revisor med Jan Malm som huvudansvarig
revisor.

· Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller
flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission
av aktier enligt tidigare presenterat förslag.

· Stämman beslutade om emission av högst 685 000 teckningsoptioner
enligt tidigare presenterat förslag samt beslutade att priset för
optionen skall vara 2,1 öre samt att teckningspris för aktie skall
vara 2,60 kr

· Övrigt förekom icke.
Alla beslut var enhälliga.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05,
info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer
framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets
första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa
en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre
precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata
och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en
botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar
kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett
GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och
mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och
kompatibel med Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy®
system. I en unik kommande generation av RayPilot® sändare kombineras
positionering, in-situ dosimetri och automatisk
patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och
därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på
AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/micropos-medical/r/kommunike-fran-arsstamma-20...
http://mb.cision.com/Main/11596/2274204/680054.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.