Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-24

Micropos Medical: Kvartalsredogörelse Micropos Medical AB (publ)

Januari - mars 2017

· Omsättningen uppgick till 80 KSEK (0) och bestod av försäljning
av förbrukningsvara.

· Resultat före skatt blev -4 104 KSEK (-4 765)
· Antal utestående aktier var 59 738 255 vid periodens slut.
· Summa eget kapital uppgick till 21 432 KSEK (15 961) vid
periodens slut.

· Likvida medel uppgick till 20 621 KSEK (12 529) vid periodens
slut. Ökningen förklaras av nyemissionen som genomfördes i november
2016.

VD Tomas Gustafssons kommentar om kvartalet:

"Utvecklingen i det första kvartalet var positiv för oss. Vi förlängde
vårt avtal med Helsingfors Universitetssjukhus som är en viktig
referenskund för oss och som tar emot besökare som vill lära sig om
RayPilot®. Vidare så har vi haft fullt upp med kundkontakter, vårt
första distributörsmöte och med att ordna studiebesök för potentiella
kunder som varit och besökt våra referenskliniker Centre Leon Berard
i Lyon och Universitetssjukhuset Örebro för att lära sig mer om vår
produkt.

Våra intryck under första kvartalet är att intresset för
hypofraktionering och därmed behovet för vår produkt fortsatt ökar,
detta stärktes ytterligare under Europas största
strålbehandlingskongress ESTRO som hölls i början av maj. Det har
även börjat komma fler vetenskapliga publikationer i området och fler
är på väg vilket krävs för att sjukhus skall börja använda sig av
detta kliniskt. De som kommer i kontakt med oss har i de flesta fall
en plan att gå mot hypofraktionering och inser behovet av den ökade
precision i behandlingen som RayPilot® möjliggör. Detta gör att det
nu finns en meningsfull marknad att bearbeta.

Denna process har tagit flera år, och vi har kunnat bli mer och mer
kommersiella i vårt erbjudande. Vi har stärkts av att vi nu genomfört
den första systemförsäljningen och av intrycken från marknaden. Med
detta och de pågående diskussioner vi har med potentiella kunder ser
vi därför positivt på framtiden och vi räknar med att vi får fler
order under året."

Bolagets utveckling under perioden januari - mars 2017:

Micropos och Helsingfors Universitetssjukhus förlängde under det
första kvartalet sitt samarbete. Helsingfors köper kontinuerligt
förbrukningsvara och använder sedan drygt två år RayPilot® för att
öka precisionen och möjliggöra hypofraktionerad strålbehandling av
prostatacancer med goda resultat. Kliniken har flera konkurrerande
system installerade men använder RayPilot® som förstaval för de
patienter som skall behandlas på kortast tid och med hög precision.
För denna patientgrupp minskas antalet behandlingstillfällen från ett
40-tal till endast fem. Kliniken har för avsikt att utöka
användningen till andra tumörgrupper, arbeta för att få det
integrerat med andra system samt har en option att friköpa
RayPilot®-systemet.

I januari månad började tester och utvärdering av den kommande
dosmätningsfunktionen genomföras på Radiumhospitalet i Oslo.

I februari deltog Micropos i ett besöksprogram i Sverige tillsammans
med Unicancer, en sammanslutning av 20 franska cancercenter som
centralt samordnar strategiska aktiviteter som till exempel inköp och
införande av nya behandlingsformer. En av programpunkterna var ett
föredrag där en fysiker från Unicancerkliniken Centre Léon Bérard i
Lyon berättade om deras erfarenheter med RayPilot® och dess fördelar
gentemot andra positioneringssystem som de utvärderar. Kliniken har
för avsikt att publicera dessa positiva resultat.

Vidare i februari deltog Micropos på det Nordiska fysikermötet i Oslo
och bolagets referensklinik Centre Léon Bérard i Lyon tog emot ett
studiebesök från en europeisk klinik som skickat en läkardelegation
för att studera användningen av RayPilot®.

I mitten av mars besökte en europeisk klinik Micropos referenskund
Universitetssjukhuset Örebro för att lära sig mer om RayPilot®.

Under ett par dagar i mars höll Micropos ett uppskattat
distributörsmöte där distributörer från Europa fick lära sig mer om
RayPilot®. I utbildningen ingick både teoretiska och praktiska
moment.

Händelser efter perioden:

I april deltog Micropos på de finska Strålbehandlingsdagarna i
Helsingfors.

I maj deltog bolaget på Europas största strålbehandlingsmässa, ESTRO,
med ett stort team och sin största monter någonsin. Montern var
välbesökt och flera besökare kunde ta del av både en läkare och
fysikers erfarenheter av RayPilot® från Micropos referenskund Centre
Léon Bérard i Lyon.

Kort om hypofraktionering

Hypofraktionering är en behandlingsmetod inom strålterapi som är under
etablering. Det innebär att man minskar ned antalet
behandlingstillfällen och samtidigt ökar stråldosen vid varje
tillfälle. Det ställer dock högre krav på precision vid behandlingen
då konsekvenserna av att missa tumören vid ett behandlingstillfälle
blir större. Micropos kund Helsingfors Universitetssjukhus minskar
antalet behandlingstillfällen på en andel av sina
prostatacancerpatienter från normala 40-talet till endast 5 med hjälp
av precisionen som RayPilot® ger. När erfarenheten ökar antas denna
andel öka.

Kommande rapporter

Halvårsrapport avges den 30 augusti 2016.

Granskningsrapport

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05

Välkommen att följa oss på:

- Hemsidan: www.micropos.se

- AktieTorget:
http://aktietorget.se/QuotesInstrument.aspx?Language=1&InstrumentID=SE00...

- Facebook: www.facebook.com/microposmedical

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer
framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets
första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa
en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre
precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata
och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en
botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar
kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett
GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och
mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och
kompatibel med Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy®
system. I en unik kommande generation av RayPilot® sändare kombineras
positionering, in-situ dosimetri och automatisk
patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och
därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på
AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 maj 2017.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05,
info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer
framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets
första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa
en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre
precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata
och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en
botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar
kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett
GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och
mjukvara. RayPilot® har en unik lösning för gating som är godkänd och
kompatibel med Varians Clinac® iX linear accelerators och Trilogy®
system. I en unik kommande generation av RayPilot® sändare kombineras
positionering, in-situ dosimetri och automatisk
patientidentifikation. RayPilot® systemet är CE-certifierat och
därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på
AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Denna information är sådan information som Micropos Medical AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj
2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/micropos-medical/r/kvartalsredogorelse-micropo...
http://mb.cision.com/Main/11596/2273239/679462.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.