Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-21

Midsona AB: Bättre rörelseresultat och ännu tydligare ekologisk profil

JULI-SEPTEMBER 2016 (TREDJE KVARTALET)

· Nettoomsättningen uppgick till 522 Mkr (367).
· Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till
42 Mkr (31), före poster av engångskaraktär.

· Periodens resultat uppgick till 7 Mkr (39), motsvarande ett
resultat per aktie före och efter utspädning på 0,25 kr (1,63).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 13 Mkr
(30).

· Förvärvet av Internatural AB, ett företag med en ledande position
inom ekologiska livsmedel i Sverige och Norge med bland annat
varumärkena Kung Markatta och Helios, slutfördes.

JANUARI-SEPTEMBER 2016 (NIO MÅNADER)

· Nettoomsättningen uppgick till 1223 Mkr (822).
· Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till
88 Mkr (60), före poster av engångskaraktär.

· Periodens resultat uppgick till 29 Mkr (50), motsvarande ett
resultat per aktie före och efter utspädning på 1,02 kr (2,16).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11 Mkr
(67).

VIKTIG HÄNDELSE EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

· Den pågående nyemissionen slutfördes, varvid Midsona tillfördes
412 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen
övertecknades.

Koncernchefens kommentar

Midsona tillträdde förvärvet av Internatural
Midsona tillträdde förvärvet av Internatural i början av det tredje
kvartalet. Det är Midsonas hittills största förvärv och strategiskt
viktigt då det väsentligt förstärker företagets position i det
växande segmentet för ekologiska livsmedel. Efter förvärvet av
Urtekram för drygt ett år sedan är Internatural, med varumärkena Kung
Markatta och Helios, ett logiskt komplement. Dessa varumärken i
kombination med Urtekram gör Midsona till marknadsledare i segmentet
ekologiska kolonialvaror i var och en av våra huvudmarknader -
Sverige, Norge, Danmark och Finland. Ekologiska produkter står nu för
cirka hälften av Midsonas försäljning. Branschstatistik visar på
fortsatt hög tillväxt för ekologiska livsmedel. Allra snabbast är
marknadstillväxten i Sverige, Midsonas största marknad.
Branschorganisationen Ekowebs rapport för första halvåret 2016 visade
att försäljningen av ekologiska livsmedel ökade med 23 % i svensk
detaljhandel.

Integration av Internatural
Under tredje kvartalet påbörjades arbetet med att integrera
Internatural i Midsona. Ambitionen är att skapa en stark organisation
med en tillväxtorienterad agenda samtidigt som vi kommer att kunna
realisera kostnadssynergier. Bedömningen är att förvärvet skall
genera årliga kostnadssynergier på cirka 35 Mkr, varav cirka 25 Mkr
förväntas realiseras innan utgången av 2017.

Fokus på 8 egna varumärken

Midsona har en utvecklingsbar portfölj av egna varumärken inom hälsa
och välbefinnande. Förutom Urtekram, Kung Markatta och Helios med
ekologisk inriktning prioriterar bolaget Friggs, Naturdiet, Dalblads,
Tri Tolonen och Miwana. Dessa åtta varumärken som står för över
hälften av omsättningen uppvisade en tillväxt på 5 % i kvartalet*.
Utvecklingen var särskilt stark för koncernens varumärken med
ekologisk inriktning. Varumärket Friggs förtjänar också ett särskilt
omnämnande. Teamet bakom Friggs har lanserat ett sortiment av
majskakor som komplement till riskakor. Samtidigt har Friggs också
framgångsrikt lanserat ett antal produkter i nya marknader och
segment. Kund- och konsumentmottagandet för produkterna har varit
mycket gott och i tredje kvartalet ökade försäljningen för Friggs.

Nyemission genomförd
Förvärvet av Internatural finansierades initialt genom ett förvärvslån
och en bryggfinansiering. Bolaget meddelade i samband med detta
avsikten att genomföra en nyemission som slutfördes strax efter
rapportperiodens utgång. Emissionen övertecknades kraftigt och
Midsona tillförs 412 Mkr före emissionskostnader. Bryggfinansieringen
har lösts under det fjärde kvartalet.

Det resultatmässigt bästa kvartalet någonsin
Det underliggande operativa resultatet, mätt som EBITDA före
engångsposter, är det bästa någonsin i koncernens historia. EBITDA
före engångsposter blev 42 Mkr jämfört med 31 Mkr föregående år som
då var ett rekordkvartal. Försäljningen var svag i juli. Även om den
återhämtade sig i augusti och september har det osedvanligt varma
vädret haft en negativ effekt på ett antal produktgrupper som säljer
bättre under den kalla delen av året. Försäljningen ökade med 42 % i
kvartalet huvudsakligen till följd av förvärvade Internatural med
Kung Markatta och Helios, men även koncernens andra prioriterade
varumärken, som Urtekram och Friggs, bidrog positivt. Än så länge har
inga synergier realiserats från förvärvet. De förväntas börja få
genomslag först från starten av 2017.

Ledande inom hälsa och välbefinnande i Norden
Under fjärde kvartalet kommer integrationen av Internatural att
fortsätta. Identifierade kostnadssynergier skall realiseras samtidigt
som det är vår ambition att ha en fortsatt hög tillväxt. Midsona är
med varumärkena Urtekram, Kung Markatta och Helios väl positionerat
på marknaden för ekologiska livsmedel. Samtidigt ser vi möjlighet
till fortsatt god tillväxt för flera av våra andra prioriterade
varumärken och licensuppdrag. Målsättningen är att växa organiskt
samtidigt som vi förbereder för nya förvärv. Därmed fortsätter vår
resa mot visionen att bli ledande inom hälsa och välbefinnande i
Norden.

Peter Åsberg, VD och koncernchef

*Förvärvade varumärken i tredje kvartalet, Kung Markatta och Helios,
jämförs mot försäljningen samma period föregående år trots att
Midsona då inte ägde varumärkena.

För mer information vänligen kontakta VD och koncernchef Peter Åsberg,
+46 (0)730 26 16 32, eller CFO Lennart Svensson, +46(0)767 74 33 04

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 21
oktober 2016 kl 8.00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg,
koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart
Svensson, CFO Midsona AB, telefon 46 767 74 33 04

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna
välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien.
Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade
varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken,
hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade
varumärken är: DALBLADS, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA,
NATURDIET, TRI TOLONEN och URTEKRAM. Midsona omsatte 1 174 Mkr år
2015. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mindre
bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/midsona-ab/r/battre-rorelseresultat-och-annu-t...
http://mb.cision.com/Main/171/2105628/578029.pdf
http://mb.cision.com/Public/171/2105628/b40c36a2b8a7d226.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.