Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-20

Midsona AB: DELÅRSRAPPORT JANAURI-SEPTEMBER 2017

Förbättrad EBITDA och stigande marginaler

JULI-SEPTEMBER 2017 (TREDJE KVARTALET)

· Nettoomsättningen uppgick till 579 Mkr (522).
· Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till
52 Mkr (42), före poster av engångskaraktär, motsvarande en marginal
på 9,0 procent (8,0).

· Periodens resultat uppgick till 11 Mkr (7), motsvarande ett
resultat per aktie på 0,25 kr (0,25) före och efter utspädning.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 32 Mkr (13).
· Midsona tillträdde förvärvet av Bringwell AB (publ) den 4 juli,
ett företag med en ledande position i norden inom egenvårdsprodukter
och OTC-läkemedel.

JANUARI-SEPTEMBER 2017 (NIO MÅNADER)

· Nettoomsättningen uppgick till 1 594 Mkr (1 223).
· Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till
131 Mkr (88), före poster av engångskaraktär, motsvarande en marginal
på 8,2 procent (7,2).

· Periodens resultat uppgick till 50 Mkr (29), motsvarande ett
resultat per aktie på 1,15 kr (1,02) före och efter utspädning.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 98 Mkr (11).

Koncernchefens kommentar

Fortsatt förbättrad försäljning och resultat
Midsonas försäljning tredje kvartalet ökade med 11 procent och uppgick
till 579 Mkr (522). Det underliggande operativa resultatet, mätt som
EBITDA före engångsposter, blev 52 Mkr (42) och är det bästa någonsin
i koncernens historia. EBITDA-marginalen ökade till 9,0 procent
(8,0). Marginalförbättringen är huvudsakligen ett resultat av
koncernens långsiktiga förändringsarbete.

Förvärvet av Bringwell strategiskt viktigt
Midsona tillträdde förvärvet av Bringwell i början av det tredje
kvartalet. Det är strategiskt viktigt då det väsentligt förstärker
företagets position i segmentet för egenvårdsprodukter. Bringwell har
ett antal starka egna varumärken såsom Eskimo-3, Mivitotal och Kan
Jang. Därtill representerar de bland annat ProbiMage och Membrasin.
Midsona ser goda möjligheter att utveckla Bringwells starka
varumärken. Integrationen av Bringwell i Midsonas verksamhet
påbörjades under det tredje kvartalet. Redan i det tredje kvartalet
har integrationen kommit långt och alla relaterade
omstruktureringskostnader är tagna. Förvärvet väntas som tidigare
meddelats realisera kostnadssynergier från effektivisering inom
försäljning, marknadsföring och administration. Synergierna
uppskattas till 50-60 miljoner kronor på årsbasis och de förväntas
vara fullt realiserade vid utgången av 2018. Det finns även
möjligheter till tillväxtsynergier genom ökad försäljning till följd
av att bolagen har kompletterande produkter och försäljningskanaler.

Konsolidering av den nordiska marknaden via förvärv
Midsona har som vision att bli ledande i Norden inom hälsa och
välbefinnande. När visionen lanserades byggde den på insikten att
marknaden var fragmenterad och med få starka varumärken. Midsona har
under de senaste åren förvärvat ett till två bolag per år i Norden
och därmed aktivt deltagit i konsolideringen av marknaden. Förvärven
har integrerats i Midsona och betydande synergier har därmed kunnat
realiseras. Förvärvade varumärken har förädlats och lanserats i nya
kanaler och på nya geografiska marknader. Midsona är idag ledande
inom hälsa och välbefinnande i Norden. Vi ser fortsatta möjligheter
till tilläggsförvärv, men huvudfokus i Norden kommer framöver att
ligga på att skapa organisk tillväxt för våra prioriterade
varumärken. Dessutom ska kostnadseffektiviteten successivt förbättras
genom långsiktigt förändringsarbete.

Blicken mot Europa
I och med att vi skapat en marknadsledande plattform i Norden är det
nu naturligt att lyfta blicken mot Europa. Under våren har vi gjort
en analys av marknaden för hälsa och välbefinnande i Europa. Vi har
kunnat konstatera att den är fragmenterad på samma vis som den
nordiska då vi startade vår förvärvsresa. Företrädesvis består
marknaden av privatägda bolag med positioner i någon eller några
nischer. Vi har identifierat ett antal intressanta objekt och kommer
nu att börja undersöka möjligheterna till förvärv.

Fortsatta möjligheter till försäljningstillväxt och
resultatförbättring

Den starka utvecklingen till trots är bedömningen att det finns
möjligheter till fortsatt försäljningsökning och resultatförbättring
genom att accelerera tillväxten för våra varumärken, fortsatt
långsiktigt förändringsarbete, integrera förvärvade Bringwell samt
fler förvärv. Vi har nått vår vision att bli ledande inom hälsa och
välbefinnande i Norden. Det har varit en framgångsrik resa som
kontinuerligt skapat aktieägarvärde. Det är nu naturligt att höja
ambitionsnivån. Vi förbereder för nya förvärv utanför Norden med
visionen att på sikt bli ett av de ledande bolagen inom hälsa och
välbefinnande i Europa.

Peter Åsberg, VD och koncernchef

För mer information vänligen kontakta VD och koncernchef Peter Åsberg,
+46 (0)730 26 16 32 eller CFO Lennart Svensson, +46(0)767 74 33 04

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 20
oktober 2017 kl 8 CET.

Om Midsona AB
Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna
välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien.
Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade
varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken,
hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade
varumärken är: DALBLADS, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA,
NATURDIET, TRI TOLONEN och URTEKRAM. Midsona omsatte 1 744 Mkr år
2016. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mindre
bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/midsona-ab/r/delarsrapport-janauri-september-2...
http://mb.cision.com/Main/171/2371900/739190.pdf
http://mb.cision.com/Public/171/2371900/88f53f1a41e25063.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.