Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

Midsona AB: Kommuniké från Midsonas årsstämma den 3 maj 2019

Midsona AB (publ) avhöll den 3 maj 2019 sin årsstämma.

Vid stämman fattades bl a följande beslut.

Utdelning

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 1,25
kr per aktie fördelat på två utbetalningstillfällen, varav 0,65
kronor med avstämningsdag den 7 maj 2019 och 0,60 kronor med
avstämningsdag den 31 oktober 2019. Den första utbetalningen
förväntas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 10 maj 2019,
och den andra utbetalningen den 5 november 2019.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2018.

Styrelse och arvode

Till styrelseledamöter omvaldes Ola Erici, Johan Wester, Birgitta
Stymne Göransson, Peter Wahlberg, Kirsten Ægidius och Henrik
Stenqvist. Till styrelseordförande omvaldes Ola Erici.

Det beslöts att arvode ska utgå med 550 000 kr till ordförande, 235
000 kr vardera till övriga ledamöter samt 50 000 kr till
revisionsutskottets ordförande, 30 000 kr till varje övrig
styrelseledamot som ingår i revisionsutskottet, 30 000 kr till
ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kr till varje övrig
styrelseledamot som ingår i ersättningsutskottet.

Revisor

Till revisionsbolag omvaldes Deloitte AB med Per-Arne Pettersson som
huvudansvarig revisor. Beslut fattades om att revisorsarvode utgår
enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

Stämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att
vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av
aktier.

Övriga beslut

Beslut togs om riktlinjer för tillsättande av valberedning samt
riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom Peter Åsbergs
försorg för offentliggörande den 3 maj 2019 kl 17:35 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg,
koncernchef Midsona AB, telefon 46 730 26 16 32, eller Lennart
Svensson, CFO Midsona AB, telefon 46 767 74 33 04

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna
välkända varumärken inom ekologiska produkter, hälsolivsmedel och
egenvård. Koncernen representerar även ett antal internationellt
etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln,
apoteken, hälsofackhandeln, food service samt via postorder och
internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, DAVERT, ESKIMO-3,
FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, NATURDIET och URTEKRAM. Midsona
omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ
OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/midsona-ab/r/kommunike-fran-midsonas-arsstamm...
https://mb.cision.com/Main/171/2803359/1037086.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.