Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-07

MIDWAY HOLDING: Midway Holding AB, Bokslutskommuniké 2016

Fortsatt förbättring av rörelseresultatet - Omstruktureringen i
slutfas

FJÄRDE KVARTALET 2016

· Koncernen redovisar från fjärde kvartalet ett antal bolag som
avvecklad verksamhet. Närmare beskrivning återfinns på sid. 2

· Nettoomsättningen uppgick till 436 Mkr (397)
· Rörelseresultatet före omstrukturering ökade med 6 Mkr till 15 Mkr
(9)

· Omstruktureringsnettot uppgick till -39 Mkr (7)
· Resultat före skatt uppgick till -34 Mkr (5)
· Nettoresultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -27 Mkr (-1)
och för den totala verksamheten till -30 Mkr (17)

· Resultat per aktie, såväl före som efter konvertering, för
kvarvarande verksamhet uppgick till -1,10 kr (-0,04)

· Resultat per aktie, såväl före som efter full konvertering, för
total verksamhet uppgick till -1,22 kr (-0,70)

JANUARI - DECEMBER 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 1 670 Mkr (1 534)
· Rörelseresultatet före omstrukturering ökade med 17 Mkr till 74
Mkr (57)

· Omstruktureringsnettot uppgick till -68 Mkr (14)
· Resultat före skatt uppgick till -7 Mkr (57)
· Nettoresultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -4 Mkr (42)
och för den totala verksamheten till -42 Mkr (17)

· Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,16
kr (1,71)

· Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet efter full
konvertering uppgick till -0,16 kr (1,63)

· Resultat per aktie, såväl före som efter full konvertering, för
total verksamhet uppgick till -1,71 kr (-0,64). Ingen utdelning
föreslås

· Den räntebärande nettolåneskulden har under året minskat med 206
Mkr

FINANSIELLT SAMMANDRAG

+--------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| | Okt - Dec | Jan - Dec |
+--------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
| | 2016| 2015| 2016| 2015|
+--------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Nettoomsättning | 436 | 397 | 1 670 | 1 534 |
+--------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|EBITDA exkl. omstruktureringsnetto | 29 | 21 | 127 | 106 |
+--------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Rörelseresultat exkl. | 15 | 9 | 74 | 57 |
|omstruktureringsnetto | | | | |
+--------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Omstruktureringsnetto | -39 | 7 | -68 | 14 |
+--------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Rörelseresultat | -24 | 16 | 6 | 71 |
+--------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Resultat före skatt | -34 | 5 | -7 | 57 |
+--------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Nettoresultat | -27 | -1 | -4 | 42 |
+--------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Nettoresultat, avvecklad verksamhet | -3 | -16 | -38 | -25 |
+--------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Nettoresultat, total verksamhet | -30 | -17 | -42 | 17 |
+--------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Resultat per aktie, kvarvarande | -1,10 | -0,04 | -0,16 | 1,71 |
|verksamhet | | | | |
+--------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Resultat per aktie efter full | -1,10 | -0,04 | -0,16 | 1,63 |
|konvertering, kvarvarande verksamhet | | | | |
+--------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Resultat per aktie, total verksamhet | -1,22 | -0,70 | -1,71 | 0,64 |
+--------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
|Resultat per aktie efter full | -1,22 | -0,70 | -1,71 | 0,64 |
|konvertering, total verksamhet | | | | |
| | | | | |
+--------------------------------------+-------+-------+-------+--------+

Frågor avseende denna
rapport besvaras av:
Sverker Lindberg, VD sverker.lindberg@midwayholding.se, 040 - 30 12 10
Leif Göransson, leif@midwayholding.se, 0706 - 65 64 10
Finanschef

Denna information är sådan information som Midway Holding AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 7 februari 2017 kl. 8.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/midway-holding/r/midway-holding-ab--bokslutsko...
http://mb.cision.com/Main/1503/2181924/624616.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.