Du är här

2017-05-17

Mindmancer: Delårsrapport första kvartalet 2017

Göteborg - Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) redovisar idag
sitt resultat för första kvartalet 2017.

VD-kommentar:

Första kvartalet har präglats av omstrukturering och
besparingsåtgärder i syfte att nå en bättre balans mellan intäkter
och kostnader och vända bolaget till lönsamhet. Därtill har en
fokusering och kraftsamling av sälj och kundinsatser mot större och
lönsammare avtal inletts. Förändringsarbetet kommer att fortsätta
under kommande kvartal då även initial effekt av genomförda och
påbörjade insatser förväntas. Det operativa kassaflödet har stärkts
under perioden jämfört med föregående kvartal och förväntas stärkas
ytterligare kommande period.

Flera strategiska kundprojekt har erhållits, främst inom affärsområde
Skolbevakaren, Byggbevakaren och e-hälsoprodukten, Mindcare för
nattillsyn. Bolaget har också inlett flera samarbeten med starka
säkerhetspartners i Skandinavien. Vår norska partner, Skan-kontroll,
visar en fortsatt stark utveckling på den norska marknaden. Vårt
samarbetsavtal med Certego utvecklas väl och vi ser fram emot en
fortsatt god tillväxt i detta samarbete.

Det omställningsarbete vi genomförde under kvartalet börjar nu ge
resultat med en förväntad rationaliseringseffekt under andra
kvartalet 2017. Vår målsättning, att vända till positivt operativt
kassaflöde under andra kvartalet kvarstår.

Mindmancer styr mot ett renodlat tjänste- och mjukvaruföretag. Grunden
i bolaget är en stark teknologi, där Mindmancers marknadsledande
AI-baserade mjukvara levererar intelligent kamerabevakning. Vi kommer
fortsatt att investera i R&D och avser under året att öka takten i
utveckling och innovation. Flera nya patent kommer att sökas och
utvecklingsteamet utökas.

Marcus Bäcklund

Första kvartalet 2017 i sammandrag:

- Omsättningen uppgick till 4,7 (5,8) MSEK.

- Bruttomarginalen uppgick till 79,8 (76,6) procent

- EBITDA uppgick till -4,3 (-0,4) MSEK

- Resultat efter skatt uppgick till -5,5 (-1,6) MSEK

- Operativa kassaflödet stärkt med 5,8 MSEK (Q4-16)

- Bolaget redovisar likvida tillgångar 16,5 MSEK

Rapporten finns tillgänglig på www.mindmancer.se

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, VD

Telefon: +46 733 80 17 80

E-mail: marcus@mindmancer.se

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@mindmancer.se

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@mindmancer.se

Mindmancer AB (publ) utvecklar och levererar intelligent
bevakningsteknologi. Våra patenterade videoanalysalgoritmer är
självlärande system med artificiell intelligens baserad på forskning
vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. I samarbete med ledande
internationella larmcentralsnätverk, skräddarsyr Mindmancer
bevakningen att förebygga skadegörelse, intrång, stöld och brand. Vi
levererar intelligent kamerabevakning som en tjänst, Security as a
Service (SaaS) med aktiv bevakning dygnet runt, där vi garanterar att
väktare endast skickas vid verifierade intrång.

Denna information är sådan information som Mindmancer AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 april 2016 kl. 08:00 CET.

Certified Advisor: Remium Nordic AB · +46 8 454 32 00 · www.remium.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mindmancer/r/delarsrapport-forsta-kvartalet-20...
http://mb.cision.com/Main/8006/2267426/675623.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.