Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-11

Minesto AB: Delårsredogörelse 1 januari-30 september 2016

Väsentliga händelser juli-september 2016

· Energimyndigheten beviljar medel till två forskningsprojekt
fokuserade på Minestos teknologi.

· Första anspråket gentemot Welsh European Funding Office inlämnat.
· Första anspråket gentemot KIC InnoEnergy utbetalt.
· Samtliga tidskritiska upphandlingar i fullskaleprojektet inledda
eller slutförda.

Efter periodens utgång

· Samarbetsavtal tecknat med National Taiwan Ocean University kring
installation av skalmodell i Taiwan.

· Toppnoteringar avseende elproduktion från havstester av Deep
Green-teknologin i skalmodell.

· Europeiskt patent beviljat för Deep Green-teknologins grundpatent.
· Förskottsutbetalning av första anspråket gentemot Welsh European
Funding Office.

Koncernen i sammandrag

Januari-september 2016

· Rörelsens intäkter för kvartalet uppgår till 13 604 Tkr (10 754
Tkr) och utgörs i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning.

· Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (37 Tkr) och rörelseresultatet
till -24 630 Tkr (-12 868 Tkr). Det negativa resultatet är till stor
del hänförligt till driftskostnader, inkluderande bland annat
personalkostnader och inhyrda konsulter. Av personalkostnaderna har
13 604 Tkr (10 605 Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning.

· Vid periodens utgång uppgår de aktiverade utvecklingskostnaderna
till 115 156 Tkr (93 778 Tkr), därtill kommer utgifter för patent om
7 372 Tkr (4 918 Tkr).

· Under perioden har koncernen erhållit inbetalningar från beviljade
bidrag om 28 070 Tkr (8 220 Tkr). Av dessa utgörs 15 100 Tkr (6 951
Tkr) förskott för berättigade utvecklingskostnader. Utbetalningar
avseende kostnader som ännu inte är rapporterade genom
bidragsgivarens system upptas som kortfristig skuld fram tills de
reviderats och godkänts. Vid godkännande av bidragsgivande myndighet
redovisas bidraget som reducering av anskaffningsvärdet av de
balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden har bidrag om 19
921 Tkr (1 269 Tkr) godkänts. Även efter godkännande är bidrag
utbetalade genom EUs FoU-program såsom H2020 och ERDF öppna för
särskild granskning i fem år efter slutrapportering.

· Periodens kassaflöde uppgår till -25 616 Tkr (670 Tkr). De likvida
medlen uppgick på balansdagen till 55 551 Tkr (1 510 Tkr).

· Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 176 140 Tkr
(69 869 Tkr) varav periodens resultat utgjorde -22 430 Tkr (-11 974
Tkr). Inga andra förändringar i det egna kapitalet har skett under
perioden.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
0705-70 75 08
magnus.matsson@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med
missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från
energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från
långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda
beprövade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan
utvinna förnybar marin energi från relativt långsamma vattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från
Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding
Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales
och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och
Midroc New Technology. Minestos Certified Advisor är G&W
Fondkommission. Läs mer på www.minesto.com

Bilder på Minestos ledningsgrupp och Deep Green finns att ladda ned
från Minestos webbplats (http://minesto.com/news/).

Följ Minesto på Twitter: @MinestoAB (https://twitter.com/MinestoAB).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ)
ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om
marknadsmissbruk (MAR) och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 11 november 2016 kl. 07:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/minesto-ab/r/delarsredogorelse-1-januari-30-se...
http://mb.cision.com/Main/14621/2120678/588411.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.