Du är här

2017-05-18

Minesto AB: Delårsredogörelse 1 januari-31 mars 2017

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Process för att expandera bolagets första kraftverkspark i Wales
initierad.

· Överenskommelse med Stena Line avseende byggnation och utnyttjande
av monteringsanläggning i Holyhead.

· Teckningsoptionsprogrammet TO1 avslutat med 91 procents
teckningsgrad, innebärande sammanlagt 11 931 743 nya aktier tecknade
i Minesto AB, motsvarande 75 169 981 kr i teckningslikvid.

Efter periodens utgång

· Erhållet tillstånd för den första installationen av Deep Green i
Holyhead Deep, Wales.

KONCERNEN I SAMMANDRAG

Januari-mars 2017

· Rörelsens intäkter för kvartalet uppgår till 9 063 Tkr (5 038 Tkr)
och utgörs i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning.

· Nettoomsättningen uppgår till 0 Tkr (0 Tkr) och rörelseresultatet
till -3 304 Tkr (-4 442 Tkr). Det negativa resultatet är till stor
del hänförligt till affärsutveckling och administration kring
teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader och
inhyrda konsulter. Av personalkostnaderna har 8 781 Tkr (5 038 Tkr)
aktiverats såsom arbete för egen räkning.

· Vid periodens utgång uppgår de aktiverade utvecklingskostnaderna
till 125 048 Tkr (108 823 Tkr), därtill kommer utgifter för patent om
8 395 Tkr (6 434 Tkr).

· Bidrag har under perioden upptagits till 11 405 Tkr (9 974 Tkr),
varav 11 123 Tkr (9 974 Tkr) har reducerat anskaffningsvärdet av de
balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden har utbetalningar
från bidragssystemen skett med 5 463 Tkr (8 405 Tkr), varav 5 323 Tkr
(0 Tkr) avser godkända yrkanden och resterande del avser förskott.
Även efter godkännande är bidrag utbetalade genom EUs FoU-program
såsom H2020 och ERDF öppna för särskild granskning i fem år efter
slutrapportering.

· Periodens kassaflöde uppgår till 48 019 Tkr (-8 339 Tkr). De
likvida medlen uppgick på balansdagen till 93 226 Tkr (72 813 Tkr).

· Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 256 360 Tkr
(194 493 Tkr) varav kvartalets resultat utgjorde -3 237 Tkr (-3 728
Tkr). Under perioden har, efter avdrag för emissionskostnader, 73 757
Tkr (0 Tkr) tillförts bolagets egna kapital genom utnyttjande av
teckningsoptioner.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
0705-70 75 08
press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med
missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från
energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från
långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda
verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan
utvinna förnybar marin energi från långsamma vattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från
Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding
Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales
och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och
Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel
på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified
Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via
bit.ly/minestomedia.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ)
ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om
marknadsmissbruk (MAR) och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 18 maj 2017 kl. 07:30 CEST.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/minesto-ab/r/delarsredogorelse-1-januari-31-ma...
http://mb.cision.com/Main/14621/2268070/676052.pdf
http://mb.cision.com/Public/14621/2268070/b50fc12318c4334d.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.