Du är här

2017-10-12

Minesto AB: Ny energikostnadsanalys slår fast att Minestos teknologi gör havsenergi till ett av de mest kostnadseffektiva ...

En uppdaterad energikostnadsanalys av Minestos unika havsenergiteknik
Deep Green visar betydligt lägre kostnadsnivåer jämfört med tidigare
uppskattningar.

- Dessa nya resultat gör mig helt övertygad om att vår teknologi
förvandlar havsenergi till ett av de mest kostnadseffektiva
energislagen, säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Som en del av bolagets första kommersiella projekt har Minesto
tillsammans med ITPEnergised slutfört en uppdaterad analys av
Minestos marina kraftverks framtida energikostnad - Levelized Cost of
Energy (LCOE). Analysen baseras på ny kunskap om systemet, dess
potential och dess kostnader.

Beräkningar visar nu att Minestos LCOE kan nå 100 euro/MWh redan vid
100 MW kumulativ installerad kapacitet i tidvattenströmmar. Tidigare
prognoser visade en 50 procent högre kostnadsnivå. Det innebär att
Minestos teknologi redan i ett tidigt skede beräknas vara mer
kostnadseffektiv än etablerade energislag som ny kärnkraft.

Installation av anläggningar i kontinuerliga havsströmmar, där
kraftverken kan nå en betydligt högre kapacitetsfaktor jämfört med i
tidvatten, får ännu större effekt på energikostnaden som då beräknas
nå under 50 euro/MWh vid 100 MW kumulativ installerad effekt.

- Detta påstående är unikt inom branschen för havsenergi - men så är
också vår teknik. Det är det enda kända, verifierade marina
kraftverket som kan installeras i kontinuerliga, långsamma
havsströmmar för att tillhandahålla kostnadseffektiv förnybar
baskraft runt om i världen, säger Martin Edlund VD för Minesto. Han
fortsätter:

- Dessa nya resultat gör mig helt övertygad om att vår teknologi
förvandlar havsenergi till ett av de mest kostnadseffektiva
energislagen. Detta är direkt kopplat till vårt systems
lättviktsdesign, det unika drift- och underhållskonceptet och det
faktum att vi är verksamma på platser med relativt långsamma
strömmar. Det bör också noteras att den här analysen är baserad på
återhållsamma lärkurvor samt initialt höga kostnader för drift och
underhåll som är att vänta i nya innovationer.

Det är framför allt två faktorer som har drivit den betydande
förbättringen av Minestos energikostnad, säger Martin Edlund.

- För det första har varje enskilt systems projicerade prestanda
förbättrats. Detta är hänförligt resultat från våra havstester i
kvartsskala, data från nya simuleringar samt en ny verifierad
turbinbladsdesign som vi har utvecklat internt. För det andra har
vårt drift- och underhållskoncept förbättrats avsevärt.

Ned Minns, Offshore Group Manager på ITPEnergised kommenterar den
uppdaterade energikostnadsanalysen:

- Minesto står sig väl jämfört med andra tidvattenteknologier och
påvisar betydligt lägre kapitalkostnader. Den takt i vilken man
förväntar sig framtida kostnadsreduktioner är åt det återhållsamma
hållet, då man genomgående i modellen använder försiktiga antaganden.
Minesto utgår även från lärkurvor som visserligen matchar
uppskattningar från SI Ocean*, men som samtidigt bara är hälften av
vad havsbaserad vind och solkraft har presterat enligt Bloomberg**.
Ju mer innovativ en design är, desto lättare uppnås höga
inlärningsnivåer och om Minesto går samma väg som havsbaserad vind
och sol kan deras kostnadsminskningar uppnås tidigare än vad som
förutses i modellen.

- Minestos noggrannhet i att använda de mest exakta data som finns
tillgängliga, och att skapa en modell baserad på branschpraxis, har
lett till en extremt ingående Cost of Energy-modell som förmodligen
saknar motstycke i branschen, fortsätter Ned Minns.

* Strategic Initiative for Ocean Energy är ett projekt som koordineras
av Ocean Energy Europe i tätt samarbete med Europakommissionens
gemensamma forskningscentrum, UK Carbon Trust, Portugals Wave Energy
Centre, Edinburghs universitet, Renewable UK och DHI.

** Bloomberg New Energy Outlook 2017.

För mer information, vänligen kontakta

Dr Martin Edlund
VD och koncernchef, Minesto AB
031-29 00 60
press@minesto.com

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
0705-70 75 08
press@minesto.com

Bakgrundsfakta: Minestos Cost of Energy-modell och milstolpar i
teknikutvecklingen

Minestos Cost of Energy-modell togs ursprungligen fram 2015 i
samarbete med branschexperterna ITPEnergised och baseras på en
kombination av vedertagna metoder från the Carbon Trust och SI Ocean
som används i stor utsträckning i havsenergisektorn. Modellen används
för att beräkna den framtida energikostnaden för Minestos
havsenergiteknik Deep Green.

Funktionalitet och elproduktion av Minestos teknologi har verifierats
via havstester av prototyper i skala. Hittills har fem prototyper
byggts och testats och el producerades första gången 2009.

Det första testet i autentisk havsmiljö genomfördes vid Minestos test-
och demonstrationsanläggning i Strangford Lough på Nordirland i
slutet av 2011. 2013 togs ett stort steg i teknikutvecklingen när
tester inleddes med en prototyp med tre meter bred vinge. Denna skala
har sedan dess använts för omfattande testning
(https://minesto.com/investor/news/tekniska-framsteg-f%C3%B6r-minesto)
i Strangford Loughs tidvattenströmmar.

Minestos produktutvecklingsplan är att fortsätta bedriva
prototyptestning i Nordirland och parallellt med det sjösätta en
0,5MW-enhet i Holyhead Deep, Wales. Syftet är att demonstrera
teknologin i kommersiell skala. Denna installation, planerad till
2018, kommer att följas av en gradvis expansion till en anläggning
med flera kraftverk. I februari 2017 meddelade Minesto planer
(https://minesto.com/investor/pressmeddelanden/minesto-expanderar-den-kom...)
på att bygga ut Holyhead Deep till 80MW installerad kapacitet.

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med
missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från
energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt vid namn Deep Green är
det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt
sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och
tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från
Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding
Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales
och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och
Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel
på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified
Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via
bit.ly/minestomedia.

Om ITPEnergised

ITPEnergised is a leading international consultancy offering renewable
energy, natural resources, environmental, engineering, technical
advisory and asset management services for clients with onshore and
offshore projects.

ITPEnergised's expertise in offshore energy projects dates back to
1991 and this experience in the sector allows the company to offer
comprehensive, technical consultancy on offshore engineering design
and due diligence. ITPE offers a range of project support services to
project developers as well as providing strategic advice to private
clients on their market business plans and governmental agencies on
their techno-economic feasibility assessments for offshore energy.

Following Energised Environments Limited's acquisition of
Bristol-based IT Power Consulting Limited in mid-2016, the merged
businesses have been re-branded as ITPEnergised.

Read more about ITPEnergised at www.itpenergised.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ)
ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om
marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 oktober 2017 kl.
09:00 CEST.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/minesto-ab/r/ny-energikostnadsanalys-slar-fast...
http://mb.cision.com/Main/14621/2366171/735432.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.