Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-16

Minesto: Delårsredogörelse 1 januari - 31 mars 2016

DELÅRSREDOGÖRELSE 1 JANUARI - 31 MARS 2016

Väsentliga händelser under perioden

* I februari 2016 lämnade Anders Jansson sin anställning som VD och
ersattes av tidigare styrelseordföranden Martin Edlund.
* Första betalningsanmodan gentemot KIC InnoEnergy godkänd och
reviderad.
* Teknik- och produktutveckling enligt plan.

Efter periodens utgång

* Beställningar av viktiga delsystem till Deep Green.
* Förstärkning av resurserna inom affärsutveckling.

Koncernen i sammandrag 1 januari-31 mars 2016

* Rörelsens intäkter för kvartalet uppgår till 5 038 Tkr (3 079 Tkr)
och utgörs i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning.
* Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0 Tkr) och rörelseresultatet till
-4 442 Tkr (-3 582 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del
hänförligt till utvecklingskostnader, inkluderande bland annat
personalkostnader och inhyrda konsulter. Av personalkostnaderna har 5
038 Tkr (2 929 Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning.
* Vid periodens utgång uppgår de aktiverade utvecklingskostnaderna till
108 823 Tkr (76 197 Tkr), därtill kommer utgifter för patent om 6 434
Tkr (4 306 Tkr).
* Under perioden har koncernen erhållit inbetalningar från beviljade
bidrag om 8 405 Tkr.
* Periodens kassaflöde uppgår till -8 339 Tkr (13 263 Tkr). De likvida
medlen uppgick på balansdagen till 72 813 Tkr (14 104 Tkr).
* Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 194 493 Tkr (77
528 Tkr) varav kvartalets resultat utgjorde -3 728 Tkr (-3 097 Tkr).
Inga andra förändringar i det egna kapitalet har skett under
perioden.

Delårsredogörelsen finns tillgänglig för nedladdning på

Rapporten i sin helhet bifogas.

2016-05-16

För mer information, vänligen kontakta:
Dr Martin Edlund
VD, Minesto AB
031-29 00 60
press@minesto.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Minesto Pressrelease 2016-05-16.pdf

Minesto Delarsredogorelse Q1 2016.pdf

Om Minesto
Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen
att minimera det globala fotavtrycket från energisektorn genom att
möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och
tidvattenströmmar. Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep
Green, är det enda beprövade marina kraftverket som på ett
kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från relativt
långsamma vattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner EUR från
Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office,
för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och
Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New
Technology. Minestos Certified Advisor är G&W Fondkommission. Läs mer på

Bilder på Minestos ledningsgrupp och Deep Green finns att ladda ned från
Minestos webbplats . Följ Minesto på Twitter:
@MinestoAB.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.