Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-03

Miris: Kommuniké från extra bolagsstämma i Miris Holding

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MIRIS HOLDING

Aktieägarna i Miris Holding AB (publ) höll extra bolagsstämma den 3 mars
2016 och beslutade enhälligt att godkänna styrelsens emissionsbeslut av den
16 februari 2016.

Villkoren för företrädesemissionen i korthet:

* Varje fullt tvåtal (2-tal) befintliga aktier i Miris som innehas på
avstämningsdagen berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
* Teckningskursen uppgår till 8 öre per aktie.
* Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 mars
2016.
* Sista dag för handel med Miris-aktien inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter är den 8 mars 2016. Aktien handlas exklusive rätt att
erhålla teckningsrätter från och med den 9 mars 2016.
* Teckningstiden är den 14 - 31 mars 2016.
* Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under
perioden den 14 - 29 mars 2016.

Vidare beslutade stämman enhälligt att bemyndiga styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om
emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med
eller utan bestämmelse om kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen
skall dock inte kunna ge ut mer än 25 000 000 aktier med stöd av detta
bemyndigande.

Uppsala den 3 mars 2016

För ytterligare information kontakta:
Ulf Boberg, VD
Miris Holding AB
Telefon: 073-312 44 90
E-post: ulf.boberg@miris.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Miris Kommunike fran extra bolagsstamma.pdf

Om Miris
Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och
förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina
produkter på analys av i första hand bröstmjölk men även på mejerimjölk.
Visionen är att fler och fler barn och vuxna har tillgång till mjölk av hög
kvalitet. Miris Holding AB är noterat på Aktietorget.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.