Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-31

Miris redovisar oförändrade intäkter och minskad förlust i andra kvartalet

Mjölkanalysföretaget Miris redovisar oförändrade intäkter och minskad
förlust i andra kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen uppgick till 2,9 miljoner kronor (2,9).

Rörelseresultatet, resultatet före skatt och nettoresultatet blev -2,9
miljoner kronor (-3,9).
Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,01).

Kassa och bank var på 0,2 miljoner kronor (9,6) per den 30 juni.
Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -4,0 miljoner kronor (-5,5)
i andra kvartalet.

"Ytterligare finansieringsbehov för att de värden som finns i Miris ska
bibehållas och att verksamheten ska kunna fortgå löses genom finansiering i
form av lån. Danske Bank är en långivare och vissa lånelöften har även
erhållits av några av bolagets större ägare tillika ledamöter i styrelsen.
Nuvarande finansiering medger Miris att driva sin verksamhet och det
planerade utvecklingsarbetet vidare åtminstone sex månader. Styrelsens
bedömning är att det därefter antaget nuvarande försäljningsnivå kommer att
behövas ytterligare externt kapital i form av lån eller eget kapital",
skriver bolaget i delårsrapporten.

Miris aviserade igår ett besparingsprogram som innebär att personalstyrkan
halveras.

"Vi har under perioden tagit konsekvensen av att försäljningen under första
halvåret inte har nått upp till förväntan och beslutat om ett
effektiviseringsprogram för att minska kostnadsnivån. Bolaget behöver nu
minska kostnadsnivån för att sedan expandera med växande försäljning.
Utfallet av effektiviseringsprogrammet kommer att ha full effekt från
mitten av första kvartalet 2019 och ger en besparing på cirka 6 miljoner
kronor på årsbasis", kommenterar vd Camilla Myhre Sandberg i
delårsrapporten.

"Jag vill påminna om att även om en möjlig introduktion i den amerikanska
marknaden är viktig för bolaget är det Europa och Asien som omfattar Miris
viktigaste marknader idag. Här finns fortfarande många regioner som skall
utvecklas och vårt kommersiella fokus med en etablerad försäljningsprocess
och kundnärvaro kombinerat med utbildande marknadsföring kommer ge positiv
effekt", fortsätter Camilla Myhre Sandberg.

Bolaget kommer under de närmaste månaderna att arbeta med lämna in
kompletterande dokumentation till det amerikanska läkemedelsverket FDA.

Miris, Mkr Q2-2018 Q2-2017 Förändring
Nettoomsättning 2,9 2,9 0,0%
Rörelseresultat -2,9 -3,9
Resultat före skatt -2,9 -3,9
Nettoresultat -2,9 -3,9
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,01

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

-----------------------------------------------------------
http://media.finwire.com/media/FWS0025FDE-table-1

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.