Du är här

2017-05-16

Misen Energy AB: Rapport från Misen Energy AB (publ) avseende produktion och försäljning under april 2017

Under april 2017 har det av Misen Energy AB (publ) (Misen) ledda Joint
Activity fortsatt sin verksamhet som tidigare. Emellertid fortsätter
PJSC Ukrgazvydobuvannya sin uppenbart lagstridiga vägran att under
april 2017 leverera de hydrokarboner som juridiskt är tillhöriga
Joint Activity. LLC Karpatygaz, som är ett av Misen Energy AB (publ)
delägt dotterbolag, kan p g a detta inte sälja dessa hydrokarboner
och därigenom fullgöra JAA No. 3 och ej heller betala den orimliga
skatten på naturtillgångar i Ukraina.

Under april 2017 sålde Joint Activity inga hydrokarboner

Ledningen bevakar situationen, vidtager de nödvändiga juridiska
åtgärderna för att tillvarataga Misen Energy ABs (publ) aktieägares
legitima rättigheter och kommer löpande att hålla marknaden
uppdaterad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.: +46 31 759 50 72
Mobil: +46 709 45 48 48
E-post: goran@misenenergy.se (%67%6f%72%61%6e@%6d%69%73%65%6e%65%6e%65%72%67%79.%73%65)
info@misenenergy.se (%69%6e%66%6f@%6d%69%73%65%6e%65%6e%65%72%67%79.%73%65)

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett
svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i
Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni
2007 på Nasdaq First North.

Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och
dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av
rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt
i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett
omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett
produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras
av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s
direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC
Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99
%), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag
till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte
är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av
modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.

I juni 2016 sålde Misen Energy AB (publ) 37,5% av aktierna i Misen
Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United
Limited. Då Misen Enteregy AB (publ) fortsatt äger 62,5% av aktierna
i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll
över Misen Enterprises AB och har rätt till 62,5% av framtida
utdelningar från verksamheten i Ukraina.

Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på
First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på
Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.

För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.
Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 maj 2017 kl. 12:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/misen-energy-ab/r/rapport-fran-misen-energy-ab...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.