Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-08

Moberg Pharma: Moberg Pharma AB delårsrapport januari - september 2016

KRAFTIG TILLVÄXT i FÖRSÄLJNING OCH LÖNSAMHET

PERIODEN (JAN-SEPT 2016)*

· Nettoomsättning 244,9 MSEK (231,9)
· EBITDA 65,9 MSEK (42,4)
· EBITDA för befintlig produktportfölj 76,0 MSEK (59,9)
· Rörelseresultat (EBIT) 55,1 MSEK (34,1)
· Resultat efter skatt 35,1 MSEK (25,1)
· Resultat per aktie 2,45 SEK (1,76)
· Operativt kassaflöde per aktie -1,64 SEK (1,99)

TREDJE KVARTALET (JUL-SEPT 2016)

· Nettoomsättning 104,1 MSEK (66,6)
· EBITDA 29,0 MSEK (13,8)
· EBITDA för befintlig produktportfölj 32,6 MSEK (18,1)
· Rörelseresultat (EBIT) 23,4 MSEK (10,9)
· Resultat efter skatt 12,8 MSEK (8,8)
· Resultat per aktie 0,89 SEK (0,61)
· Operativt kassaflöde per aktie -1,47 SEK (0,80)

* Resultatet inkluderar en reavinst i Q2 om 41,1 MSEK från avyttringen
av Jointflex®, Fergon® och Vanquish®

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

· Investigational New Drug (IND) ansökan för fas 3 lämnades in till
US Food and Drug Administration (FDA) samt motsvarande ansökningar
till myndigheterna i Tyskland, Polen och Kanada för MOB-015

· FDA godkände bolagets IND ansökan för att starta fas 3 studier med
MOB-015 och bolaget har fått motsvarande godkännanden från
myndigheterna i Kanada, Polen* och Tyskland. Inklusion av patienter
till fas 3 studierna har påbörjats i såväl Nordamerika som Europa.

· Förvärv av tre varumärken i USA från Prestige Brands i USA
slutfördes 7 juli. Köpeskillingen uppgick till 40 MUSD och
varumärkena förväntas bidra med 5 MUSD i EBITDA för 12m perioden
efter transaktionen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

· Europeiskt patent beviljades för BUPI. Patentet förväntas vara i
kraft till år 2031

· Moberg Pharma kallade till obligationsägarmöte för att öka
bolagets flexibilitet vid förvärvsfinansiering.

*Godkännandet från Polska myndigheter erhölls i oktober

VD-KOMMENTAR

Utvecklingen under Q3 var mycket positiv och vi ser tydliga resultat
av de strategiska investeringarna under Q1 och Q2. Teamet har redan
nu lyckats uppnå alla viktiga milstolpar för 2016 - vi genomförde ett
förvärv som breddar portföljen och utökar den amerikanska
verksamheten avsevärt, vi erhöll samtliga myndighetsgodkännanden och
har påbörjat patientrekryteringen för fas 3-studierna med MOB-015 i
Nordamerika och Europa och Kerasal Nail® har fortsatt rekordhög
marknadsandel i USA efter nylanseringen i början av året.

Kraftig tillväxt i omsättning och lönsamhet
Den totala nettoomsättningen i Q3 ökade med 56 procent (56 procent i
fast valuta). Nettoomsättningen exklusive avyttringar och förvärv
ökade med 28 procent. EBITDA ökade med 110 procent till 29 MSEK,
motsvarande en EBITDA-marginal på 28 procent för kvartalet och på 23
procent för de senaste 12 månaderna[1]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn1). Bruttomarginalen under
kvartalet minskade till 69 procent (73 procent), vilket avspeglar den
förändrade produktmixen. Den kommersiella EBITDA-marginalen ökade
till 31 procent (27 procent) under tredje kvartalet och 28 procent
(25 procent) för de senaste 12 månaderna.

Viktiga milstolpar - integration av förvärvade varumärken och
patientrekrytering för fas 3 med MOB-015

Som väntat har de förvärvade varumärkena - framför allt New Skin® -
bidragit avsevärt till resultatet för tredje kvartalet. De förvärvade
varumärkena säljs via Mobergs nuvarande kanaler för receptfria
läkemedel i USA vilket möjliggör en smidig integration och ger
skalfördelar. Integrationen förväntas vara slutförd under 2016, i
enlighet med plan.

Samtliga myndighetsgodkännanden har erhållits för fas 3-studier med
MOB-015 i USA, Kanada, Tyskland och Polen. Patientrekryteringen har
startat - målet är att rekrytera 700 patienter till mitten av 2017.
Såväl MOB-015 som BUPI har potential att driva väsentlig tillväxt
under de kommande åren genom en kombination av licensavtal och egen
försäljning på utvalda marknader. För BUPI erhölls nyligen första
patentgodkännandet - en viktig milstolpe som ger patentskydd i EU
till 2031.

Direktförsäljning - Tillväxt genom förvärvade varumärken och
rekordstor marknadsandel för Kerasal Nail®

Direktförsäljningen ökade med 61 procent under Q3 (ökning med 60
procent i fast valuta). Exklusive avyttringar och förvärv var
försäljningsökningen 12 procent. Marknadsinvesteringarna under
högsäsongen bidrog till ytterligare ökad marknadsandel för Kerasal
Nail® och förbättrad lönsamhet. Marknadsandelen under högsäsongen[2]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn2) steg till 29 procent (24%
föregående år). Kerasal Nail® bidrog till att hela kategorin åter
växte (L26W: +2 procent). I Storbritannien fortskrider lanseringen
enligt plan.

Tillväxt även för distributörsförsäljningen - i Asien och Europa
Distributörsförsäljningen ökade med 42 procent (40 procent i fast
valuta) och 88 procent exklusive avyttrade varumärken. I övriga
världen ökade försäljningen med 62 procent (exklusive avyttrade
varumärken) där Emtrix®/Kerasal Nail® fortsatte att ta ledande
positioner i de flesta lanserade länderna. Det senaste tillskottet är
en framgångsrik lansering i Taiwan. Den dynamiska asiatiska marknaden
utgör en betydande tillväxtmöjlighet på lång sikt. En "glokal"
strategi som avspeglar de olika marknadsförhållandena i regionen är
avgörande för framgång. Vi fortsätter att fördjupa lanserings- och
livscykelstrategier på dessa marknader i nära samarbete med vår
partner Menarini APAC. Försäljningen i Europa utvecklades väl och
ökade med 158 procent (exklusive avyttrade varumärken).

Positiv utveckling ger möjligheter till fortsatt värdeskapande
Årets framsteg och goda resultat skapar nya möjligheter. För att säkra
optimal finansiering av ytterligare förvärvsmöjligheter har vi
engagerat Carnegie Investment Bank som rådgivare och kallar idag till
obligationsägarmöte under vilket vi vill säkra flexibilitet till
ytterligare lånefinansiering. Förslaget stöds av de största
obligationsägarna och förenklar våra möjligheter att i samband med
förvärv av lönsamma tillgångar emittera ytterligare 215 MSEK inom
nuvarande obligationsram.

Vi har en beprövad kommersiell nischstrategi som möjliggör lönsam
tillväxt med stor potential till rimlig risk. Flera intressanta
affärsmöjligheter är kontinuerligt under utvärdering, bland annat
säkrade vi nyligen en exklusiv option från Prestige Brands som ger
möjlighet att till slutet på 2017 förvärva Dermoplast - ett
attraktivt amerikanskt varumärke inom hudområdet. Optionen ger oss
rätt att vid ett tillfälle genomföra en utvärdering av Dermoplast på
exklusiv basis och efter sådan utvärdering avgöra om vi önskar att
fullfölja ett förvärv av Dermoplast eller ej. Vi har nyligen
informerat Prestige Brands om vår önskan att initiera sådan
utvärdering.

Sammantaget är jag mycket nöjd med utvecklingen och våra fortsatta
möjligheter att skapa värden och ta bolaget till nästa nivå.

Peter Wolpert, VD Moberg Pharma
----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Observera att de senaste
12 månaderna omfattar kapitalvinst från varumärkesavyttringen på 41,4
MSEK under andra kvartalet 2016

[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2) Försäljning till
slutkonsument i USA för nagelsvampsprodukter, exklusive apotekens
egna varumärken, i Multioutlet-butiker (stormarknader och
apotekskedjor) under de senaste 26 veckorna fram till 2 oktober 2016,
enligt SymphonyIRI.

Telefonkonferens
VD Peter Wolpert presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan
15.00 idag,

den 8 november 2016. Telefon 08-566 426 95
Om denna information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8
november 2016 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 - 735 71 35, e-post:
peter.wolpert@mobergpharma.se

Anna Ljung, CFO, telefon: 070 - 766 60 30, e-post:
anna.ljung@mobergpharma.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/moberg-pharma/r/moberg-pharma-ab-delarsrapport...
http://mb.cision.com/Main/1662/2117526/586263.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.