Du är här

2017-08-25

MobiPlus: Halvårsrapport MobiPlus AB (publ) 2017

Siffror i sammandrag

Koncernen

Första halvåret (2017-01-01 - 2017-06-30)

- Intäkterna för första halvåret uppgick till 10 215 873 SEK

- Resultatet före skatt uppgick till (EBITDA) -581 820 SEK

- Rörelseresultatet före skatt uppgick till -1 245 687 SEK

- Resultatet per aktie uppgick till -0.23 SEK

Andra kvartalet (2017-04-01-2017-06-30)

- Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 5 530 583 SEK

- Resultatet före skatt uppgick till (EBITDA) -474 065 SEK

- Rörelseresultatet före skatt uppgick till -818 278 SEK

- Resultatet per aktie uppgick till -0.15 SEK

- Likvida medel vid periodens slut 8 074 022 SEK

Antal aktier: 5 437 000

Bolaget var ej koncern under 2016. Därför saknas jämförelsesiffror för
2016.

Moderbolaget

Första halvåret (2017-01-01 - 2017-06-30)

- Intäkterna för första halvåret uppgick till 3 724 412 SEK (3 436 758
SEK)

- Resultatet före skatt uppgick till (EBITDA) -406 294 SEK (82 616
SEK)

- Rörelseresultatet före skatt uppgick till -610 552 SEK (35 554 SEK)

Andra kvartalet (2017-04-01-2017-06-30)

- Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 2 141 514 SEK (2 051 302
SEK)

- Resultatet före skatt uppgick till (EBITDA) -265 118 SEK (254 981
SEK)

- Rörelseresultatet före skatt uppgick till -381 557 SEK (208 014 SEK)

Kommentarer

Det har varit ett intensivt Q2 för MobiPlus AB där noteringsarbetet
har inneburit ett extra ordinärt arbete som påverkat en stor del av
verksamheten och slutade i en notering 19:e maj.

Det är skönt att vi nu är tillbaka med fullt fokus på nya affärer och
nya möjligheter; vilket är det som historiskt gjort MobiPlus
framgångsrikt och där vår förhoppning är att det ska bli ännu mer
framgångsrikt i framtiden.

Noteringsarbetet med tillhörande nyemissionen var en framgång.
Nyemissionen tillförde bolaget 6 570.000 SEK före emissionskostnader
som är beräknade till ca 700 000 SEK vilket har belastat resultatet.

Under Q2 visar MobiPlus AB ett fortsatt negativt resultat där
resultatförlusten i MobiPlus AB främst är kopplad till
engångskostnader.

Vi har i Q2 i högre grad kunnat jobba mer med att öka försäljningen.
Nyttjandet av MobiPlus-koncernens tecknade ramavtal med OKQ8 har
börjat resultera i nya affärer och det är vår förhoppning att kunna
växa och utveckla detta under kommande kvartal.

Bolagets resultatförbättrande åtgärder har fått större genomslag.
Besparingarna kommer dock nå full kraft under sista kvartalet.

Vi ser att våra kunder uppskattar vår ambition att vara en
one-stop-shop för marknadsföring där vi kan leverera flexibla
lösningar som underlättar för dem. Framöver kommer vi kunna leverera
fler av våra tjänster till befintliga kunder genom att tydligare
kommunicera ut vårt breddade produktutbud.

MobiPlus har under perioden också tecknat avtal avseende förvärv av
Karlsson Företagspartner AB och Karlsson Investpartner AB och detta
endast drygt en månad efter att vi noterats. Vi nämnde under själva
noteringsprocessen att vi hade för avsikt att förvärva små lönsamma
bolag och att därigenom kunna växa. Vi har kommunicerat att vi vill,
vi kan och vi vågar ta ansvar för våra serviceleveranser gentemot
våra kunder. Det känns riktigt bra att även kunna leverera nyheterna
om förvärv till våra aktieägare i enlighet med vår kommunicerade
avsikt under noteringsprocessen.

Karlsson Företagspartner och Karlsson Investpartner AB är
marknadsföringsföretag som ligger helt i linje med den målgrupp och
de tjänster som MobiPlus levererar. Bolagen har visat god lönsamhet
och jobbar med starka kundrelationer precis som MobiPlus gör i vår
egen verksamhet. Förvärven stärker MobiPlus-koncernen som helhet.
Exakt hur stort avtryck det kommer att göra för hela koncernens
lönsamhet är ännu för tidigt att säga. Det är dock min och styrelsens
förhoppning att synergieffekterna och samordningseffekterna av
förvärven trimmar lönsamheten ytterligare samt ökar merförsäljningen
av tjänster som är värdefulla för våra kunder.

Väsentliga händelser under perioden

- MobiPlus AB tecknade ramavtal med OKQ8 i början av april med
tillhörande beställningar i enlighet med ramavtalet.

- MobiPlus AB noterades den 19e maj på Aktietorget

- MobiPlus AB tecknade förvärvsavtal gällande Karlsson Företagspartner
och Karlssson Investpartner AB

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- MobiPlus AB har tillträtt bolagen Karlsson Företagspartner AB och
Karlssson Investpartner AB som nu är en del i koncernen.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets
revisor.

Kommande rapportdatum

22/11 - 2017 - Kvartalsrapport Q3

29/1 - 2018 - Bokslutskommuniké

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB

Telefon: 031-387 07 71

E-post: fa@mobiplus.se

www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25/8 2017.

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett
marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås och
Helsingborg, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till
framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets
affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS,
e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering,
digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och
support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser,
webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har
som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att
effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen
plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet
till personliga utskick och enkel hantering.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mobiplus/r/halvarsrapport-mobiplus-ab--publ--2...
http://mb.cision.com/Main/15715/2333434/713917.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.