Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-20

Moretime: Stämmokommuniké - Moretime Professional Services AB (publ)

Extra bolagsstämma i Moretime Professional Services AB (publ),
556654-5835, har hållits i bolagets lokaler på Drottninggatan 95 A i
Stockholm torsdagen den 19 november 2015. Nedan följer en
sammanfattning av de beslut som fattades.

Bolagsstämman i Moretime Professional Services AB (publ) (nedan kallat
"Bolaget") fattade bland annat följande beslut vid extrastämman den
19 november 2015.

Beslut om nyemission av aktier genom kvittning

Stämman fattade beslut om en riktad nyemission av högst 859 831
aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 58 468,508
kronor. Betalning ska ske genom kvittning av fordran.

Beslut om nyemission av aktier genom apport

Stämman fattade beslut om en nyemission av högst 1 390 221 aktier,
innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 94 535,028 kronor.
Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom.

Beslut om nyemission till ledande befattningshavare

Stämman fattade beslut om en nyemission till ledande befattningshavare
av högst 300 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med
högst 20 400 kronor. Betalning ska ske kontant samt genom kvittning
av fordran.

Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av teckningsoptioner

Stämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om
emission av teckningsoptioner. Styrelsen ska vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, kunna fatta
beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 578 000 kronor
genom emission av högst 8 500 000 teckningsoptioner. Sådan emission
av teckningsoptioner ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller
eljest med villkor enligt 14 kap. 5 § första stycket punkten 6.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Moretime Professional Services AB (publ)

Styrelsen

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime

Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se
Hemsida: moretimegroup.se

Fakta om företaget

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional
Services AB (publ), samt hel- och delägda bolag verksamma inom
nischen kapital- och kompetensförsörjning. Den övergripande
målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella
tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som
årligen är värd ca 40 miljarder. Läs mer på moretimegroup.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/moretime/r/stammokommunike---moretime-professi...
http://mb.cision.com/Main/11621/9871168/447379.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.