Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-31

Moretimes ackord ger fordringsägarna 25 procent av fordringsbelopp

Moretime publicerar idag informationsmemorandum för den aviserade
nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna. Det framgår av ett
pressmeddelande

Moretime befinner sig sedan den 26 februari i företagsrekonstruktion.
Nyemissionens genomförande är villkorad av att bolaget och övriga
koncernbolag som befinner sig under
företagsrekonstruktion har ingivit ackordsförslag till tingsrätten, att
ackordet har fastställts av tingsrätten samt vunnit laga kraft.

Ackordet ska ge fordringsägarna 25 procent av det ursprungliga
fordringsbeloppet. Alternativt kan borgenär istället för erhållandet av
ackordslikvid välja att efterställa hela sin fordran för att senare erhålla
betalning i mån av det föreligger fritt eget kapital och motsvarande
likviditet. Ackordsvinsten beräknas uppgå till cirka 14 miljoner kronor och
ackordslikviden om samtliga borgenärer väljer att delta i ackordet blir
cirka 5 miljoner kronor.

Om nyemissionen förfaller medför detta att BTA, betalda tecknade aktier,
inte kommer att
omvandlas till nya aktier. Ägare av BTA har rätt att få sina BTA inlösta av
bolaget mot betalning av ett belopp motsvarande teckningskursen i
nyemissionen. I syfte att säkerställa sådan betalning kommer
emissionslikviden att placeras på ett depositionskonto hos
emissionsinstitutet fram till dess att ackordet vunnit laga kraft vilket
beräknas ske senast i mitten av juni.

Om nyemissionen förfaller medför detta vidare att samtliga utestående
teckningsrätter förfaller och blir värdelösa, utan rätt till ersättning
från bolaget eller annan.

Villkoren i nyemissionen innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna
en ny aktie för 35 öre per aktie. Teckningstiden löper från 1 april till 15
april och handel med teckningsrätter pågår den 1 april till 13 april.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Författare FWS

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.